Mohl byste říci něco více o meditaci, o tom, co děláte, když meditujete? Když se snažím meditovat, přicházejí ke mně všechny možné myšlenky.

Sri Chinmoy: Na tuto otázku jsem odpověděl mnoho a mnohokrát. Nicméně rád vám pomohu.

Tento sál má několik dveří a oken, které můžeme kdykoliv zavřít. Když meditujeme, zavřeme všechny dveře a okna našeho vnitřního života. Říká se, že jsme neustále vydáni na milost našim myšlenkám. Během prchavého okamžiku nás může kousnout myšlenka z jedné či druhé strany. Naše myšlenky jsou bez konce. Ale když meditujeme, nedovolíme ani té nejmenší myšlence z jakéhokoliv směru, aby nás napadla. Nejvyšší meditace nemá vůbec žádné myšlenky. Kde není žádná myšlenka, nastupuje stav, kterému se říká trans.

Po meditaci musíme vstoupit do vnějšího světa, musíme být s našimi přáteli, musíme žít ve společnosti, musíme se zabývat našimi povinnostmi, musíme jít ven, pracovat, a tak podobně. Co tedy uděláme? Když meditujeme, musíme vstoupit do své nejvyšší meditace. Každý má svoji nejvyšší meditaci. Moje nejvyšší meditace nemusí a nemůže být stejná jako vaše. Jakmile cítíme, že jsme dosáhli našeho nejvyššího, musíme mít na paměti, že máme ve vnitřním světě přátele, stejně jako je máme ve vnějším světě. Slovem „přátele“ myslím dobré myšlenky, povznášející myšlenky, dobré nápady — nápady, které pomohou tomuto člověku nebo tamtomu člověku, které z nás udělají lepšího člověka. Těmto přátelům dovolíme do nás vstoupit.

Když tedy přijdou nápady a myšlenky, nejprve máme všechny dveře zavřené a potom dovolíme vstoupit jenom dobrým myšlenkám — takovým, které pomáhají pozvednout vědomí lidstva. Jestliže uvidíte, že jsou to dobré myšlenky, dovolíte jim vstoupit. Ostatním myšlenkám vstup nepovolíme — těm, které přijdou jako negativní síly, nebo těm, které nám dávají pocit, že jsme lepší než někdo jiný nebo že bychom měli vládnout nad ostatními. Jeden druh myšlenky je myšlenka touhy a ten druhý je myšlenka aspirace. Myšlenky touhy se nás vždy pokouší oddělit od ostatních. Dávají nám pocit, že jsme výše než nejvýše a že ostatní musí být u našich nohou. Ale myšlenky aspirace nám říkají, že všichni můžeme růst společně. V zahradě je mnoho rostlin, mnoho krásných květin. Všechny rostou společně a přinášejí zahradníkovi a všem návštěvníkům zahrady velikou radost.

Abych to zopakoval, nejprve musíte mít mysl naprosto tichou, klidnou a prázdnou a potom dovolíte vstoupit jenom takovým myšlenkám, které pozvednou nejenom vaše vědomí, ale i vědomí všech těch, kteří jsou kolem vás. Dovolíte vstoupit myšlenkám, které vám pomohou vyjít ze svého vlastního srdce do celého světa. Ale do té doby nedovolíte vstup vůbec žádným myšlenkám. To je nejvyšší meditace. Nejprve dosáhnete své vlastní nejvyšší meditace a potom dovolíte vstup jenom silám, které pomohou lidstvu a také vám, aby se z vás stal lepší občan světa. Tímto způsobem medituji já i moji studenti.