Guru, mám otázku ohledně básně, kterou jsi nám dal včera, ve které říkáš, že si neceníme Novosti, Jednoty nebo Plnosti Nejvyššího.

Sri Chinmoy: Řekl jsem, že si neceníme Novosti, Jednoty nebo Plnosti Nejvyššího? Řekl jsem, že tyto kvality mě neuspokojují. Nezískávám tu nejvyšší radost z Novosti, Jednoty nebo Plnosti Nejvyššího. Já cítím, že jsem během života udělal milióny, miliardy a bilióny věcí špatně. Takže když vidím, že mi Nejvyšší odpustil, dostanu ohromnou radost. Snadno se mohu postavit před Mistra, dívat se do jeho očí, ale mohu říci: „Necítím tvoji Novost. Tvoje jednota trvá jenom jednu sekundu, když se díváš na mě. Potom se podíváš na Paree, potom na Kautahali a kohokoliv dalšího, tak co je to za jednotu?“

Když ale nějaký člověk přijde k Bohu a získá odpuštění, v tu chvíli je vztah mezi ním a Bohem přímý. Rozumíš tomu? Udělal jsem něco špatného, takže potřebuji od Boha odpuštění. Cítím, že když mi odpustí, získám tu největší radost, protože potom budu naprosto osvobozený od noci nevědomosti. To je největší radost a úleva. Všechno se vyprázdní. Stane se ze mě nová nádoba. Když mi Bůh odpustí, všechno špatné z mého systému zmizí. Potom budu připravený začít znovu a budu se moci stát vybraným nástrojem.

Takový nový, blízký pocit přichází tehdy, když cítíme, že nám Nejvyšší naprosto odpustil. Jinak přijde znovu a znovu naše mysl a řekne: „Včera jsem řekl něco špatného a předevčírem jsem udělal něco ještě horšího,“ a podobné věci. Moje jednota s Bohem je zde, ale potom všechny špatné věci, které jsem udělal za celá ta léta, nebo i před pouhými pěti minutami, vyjdou na povrch a začnou mě týrat. Nejlepší je tedy získat ujištění, že mi Bůh odpustil, že mi odpustil moji bezprostřední nebo vzdálenou minulost, nebo dokonce i budoucnost.