Guru, jak můžeme do našich životů v tomto roce přinést novost?

Sri Chinmoy: Vstaň brzo ráno a podívej se oknem ven. Třebaže vstáváš každý den a každý den se díváš tím stejným oknem ven, budeš moci spatřit něco naprosto nového. Podíváš se na ten stejný strom před domem, nebo na jakýkoliv předmět, který vidíš každý den. Tutéž věc neuvidíš stejným způsobem, když se díváš brzo ráno, protože v noci, během spánku, za tebou chodí mnoho dobrých bytostí. Přichází i špatné bytosti a napadají nás, ale většinou nás navštěvují dobré bytosti — mnoho, mnoho dobrých bytostí. Můžeme jim říkat andělé nebo nějak jinak. Tiše nás navštěvují. Nevidíme je. Když jsi duchovní Mistr, víš, že přišly a něco nám dávají, vkládají do nás nějaké dobré kvality.

I když se tedy podíváme na ten stejný strom nebo rostlinu nebo dům, budeme mít nový pocit. Tento nový pocit ve skutečnosti nepřichází z toho předmětu, ale musíme se podívat na něco konkrétního. Je snazší se dívat na nějaký předmět, ale pocit novosti ve skutečnosti přichází z nitra, protože přišly dobré bytosti, božští návštěvníci a pomohli nám. Podíváš se na tutéž věc, kterou vidíš každý den, ale získáš pocit novosti od nějakých bytostí, které přišly v noci na návštěvu a požehnaly ti.