Part III

SCA 360-365. Sri Chinmoy odpovídal 14. prosince 1998 na Havajské univerzitě v aule Thomase Jeffersona na otázky v průběhu setkání se svými žáky.

Existuje jenom nějaká určitá velikost pokroku, který může duše udělat během jednoho života?

Sri Chinmoy: Pokud nemáte učitele a jste zcela odkázáni sami na sebe, všechno má svá omezení. Jakmile však od někoho nebo od své duše přijmete pomoc, jdete za takové hranice. Když jste odkázáni sami na sebe, jdete jenom po určitou hranici. Přijmete-li pomoc od své duše, jdete dále. Jestliže přijmete pomoc od své duše, Bůh do ní rozhodně vstoupí a pozvedne vás. Pokud však přijmete pomoc od učitele, můžete jít ještě dále a ještě výše.

Když fyzické tělo, vitálno a mysl musí spoléhat jen sami na sebe, jejich pokrok je omezený. Jestliže vitálno nebo mysl přijme pomoc od duše, zvětší svoje možnosti. Momentálně tady cvičím a Unmilan mi pomáhá. Kdyby zde Unmilan nebyl, mohl bych i tak provádět nemálo cvičení. Ale protože mi pomáhá, posiluje mě. Kdybych od něj nepřijal pomoc, byl bych schopen zvednout jenom dvacet nebo třicet liber.

Pokud zcela závisíte na fyzickém těle, vitálnu nebo mysli, všechno je omezené. Nemůžete tato omezení překonat. Jakmile však přijmete pomoc od své duše nebo od Boha nebo od duchovního Mistra, váš pokrok bude neomezený. V takovou chvíli neexistují pevná pravidla. Závisíte-li na vyšší síle, můžete jít dále, za další hranice.