Na havajských ostrovech je velice krásná příroda. Brání její krása lidem, kteří zde žijí, vstoupit hlouběji do duchovnosti?

Sri Chinmoy: Příroda je Bůh-Matka. Příroda má pomáhat Božím dětem. Ale Bůh-Matka je připraven dávat jako jakákoliv lidská matka. Když dítě chce něco sníst, matka mu dá jídlo. Jestliže totéž dítě chce cukr, mléko nebo nektar — ať už chce cokoliv, matka mu to dá. Použijeme-li mysl a vitálno, máme dojem, že příroda je jenom okouzlující a pokoušející. Použijme slovo „pokoušející“. Budeme-li pozorovat jenom její vnější krásu, vstoupí pokušení a my jsme zničeni. Ale pokud chceme vidět vnitřní krásu přírody, musíme se ihned modlit a meditovat. Chceme-li obdivovat vnitřní krásu přírody, můžeme se modlit a meditovat u paty stromu nebo u řeky či v zahradě.

Když se díváme na květinu, musíme se ponořit hluboko dovnitř. Potom se bezprostředně musíme zeptat: „Od koho přišla tato krása?“ Přišla od Boha, nikoli od zahradníka. Jestliže se modlíme a meditujeme, obdivujeme vnitřní krásu květiny. Ovšem pokud vás vnitřní krása květiny nezajímá, květina má pro vás jenom určitý půvab. Může v nás dokonce probudit vitální vzrušení. Potom začínají problémy.

Tady na Havaji by příroda mohla velice pomoci. Příroda je vždy připravená pomoci. Ale lidé se sem nepřicházejí modlit nebo meditovat, nepřicházejí sem proto, aby získali vnitřní světlo nebo vnitřní krásu. Přicházejí sem proto, aby se potěšili vnější krásou. Takže toto místo je jako matka nebo jako ten slavný strom, který plní přání. Když takový strom požádáte o naplnění nějakého přání, on vám to splní. Požádáte-li o naplnění vaší aspirace, strom ji naplní. Dostanete cokoliv, co chcete.

Je to jako s Pánem Šivou. Pán Šiva je připraven vám dát cokoliv, co chcete. Když chcete mít takovou moc, abyste mohli někoho zničit jenom tím, že mu položíte ruku na hlavu, Pán Šiva řekne: „Dobře, tady je, vezmi si ji.“ Když se naproti tomu modlíte k témuž Pánu Šivovi: „Dej mi realizaci tak brzo, jak je to jen možné“, řekne: „Dobře, vezmi si ji.“ Tatáž osoba dá oba takové dary! Takže musíme použít naši moudrost. Když požádám o něco nedobrého, musím nést následky. Pán Šiva řekne: „Je to tvoje chyba. Ty jsi mě o to požádal, takže jsem ti to dal.“ Krása přírody je právě taková. Záleží na tom, co od té krásy chcete. Jestliže chceme vstoupit do srdce krásy, modlíme se a meditujeme. Pokud ale chceme vidět a obdivovat tělo krásy, jsme ztraceni.