Když lidé pozorují, jak zvedáš těžká závaží, dělá to něco s jejich vědomím?

Sri Chinmoy: Nejvyšší mi díky své nekonečné Štědrosti dal hezkých pár dobrých kvalit. Chce s mou pomocí a mým prostřednictvím rozšiřovat Světlo. Občas je pro vnitřní svět obtížné se projevit jenom pomocí modlitby a meditace. Ale fyzické, vitální, mentální a duchovní úrovně představují zcela odlišné říše. Jestliže fyzický svět dokáže mít nějakou víru v mé fyzické schopnosti, právě tento svět se pokusí mít víru v mé vitální schopnosti — které nepředstavují zkázu, nýbrž dynamiku a nadšení. Ten stejný svět se pokusí mít víru i v mé mentální schopnosti a v moji tvořivost. Zjistí, že jsem napsal hodně knih, nakreslil mnoho obrazů, složil mnoho písní, a tak podobně. Když ten stejný vnější svět chce mít víru v mé srdce, podívá se, kolik mám míru nebo soucitu. A pokud svět chce mít víru v moji duši, podívá se, kolik mám osvícení.

Takže každou říši můžeme brát odděleně. Když je člověk úspěšný v jedné říši, vnější svět získá inspiraci obdivovat další říši. V nějakém obchodě může mít jeho majitel mnoho různých věcí. Když si v něm někdo něco koupí a vidí, že ta věc mu pomohla, bude mít víru. Potom si v tom obchodě koupí i něco jiného.

Většina duchovních Mistrů se snaží nabízet něco z duše nebo ze srdce. Jakmile přijdou k mysli, začnou zmatky. Co se mě týče, Nejvyšší ode mě chce, abych sloužil na všech úrovních. Pokud má někdo víru v mé zvedání slonů, možná si rozvine víru v mé duchovní schopnosti. Na jednom setkání před několika týdny, kde jsem něco zvedal, řekl jeden kulturista, že jsem nezvedl jenom to závaží, ale i něco mnohem těžšího, ducha publika. Tak se na to podívejte! Není mým žákem, ale řekl, že jsem zvedl ducha mnoha lidí. Podívejte se na to, kolik má vnitřní moudrosti, jak velké má vnitřní poznání, kdo jsem!

Pokud mě nedokážete dosáhnout na velmi vysoké úrovni, dosáhněte mě alespoň na nízké úrovni. Lidé si na tomto světě dokáží vážit fyzické síly nebo vitální síly nebo mentální síly, které jsou všechny na nízké úrovni. Kdo si umí vážit psychické síly? Psychická síla je silou jednoty. S pomocí psychické síly můžete na vnitřní úrovni jít do Afriky a s miliony lidí si vybudovat jednotu. S psychickou silou můžete jít na nejvyšší vrcholek Himálaje a odtud můžete poslat všem dobrou vůli. Svámí Vivékánanda řekl, že celý vnitřní svět bude rezonovat se zvukem takové psychické vůle. Ale kdo takovým věcem uvěří? Řeknou, že je to všechno mentální halucinace.

Pokud lidé nejsou připraveni pro studium nějakého vyššího kurzu, mohou studovat něco velice snadného. Mohou postupovat krok za krokem. Jestliže lidé uvěří, že dokážu udělat jednu věc, pokusí se uvěřit i v mé ostatní schopnosti. Potom uvidí moji dynamiku a moje nadšení a možná se připojí k Peace Runu nebo k nějaké naší jiné činnosti. Mnoho lidí, kteří obdivují moje zvedání, ani neslyšelo, že jsem také duchovní Mistr.

Když lidé mají v jednom bodě víru, mohou udělat jeden krok vpřed. Zeptají se: „Má ještě něco jiného, co by mohl nabídnout?“ Když jdete do obchodu a něco se vám tam líbí, zeptáte se majitele: „Máte ještě něco jiného?“ Ale pokud se vám tam nic nelíbí, odejdete odtud pryč. Půjdete tam ještě někdy? Ne!

Šrí Rámakrišna jednou řekl: „Proč by vám měl někdo naslouchat, když nemáte moc?“ Taková moc však není mocí zkázy, je to moc jednoty. Pokud ostatní nevidí nebo necítí vaši vnitřní moc, musíte ukázat nějaké projevení takové moci. Když Svámí Vivékánanda odjel do Chicaga, ukázal sílu jednoty svého srdce. V tom okamžiku, kdy řekl: „Moje sestry a mí bratři,“ jeho slova okamžitě vstoupila do dynamického vitálna lidstva. Potom se stal nesmrtelným. To byla jeho moc. Moc nebo síla je jako nůž. Jak už jsem mnohokrát řekl, s nožem můžete ublížit sobě nebo jiným, nebo s ním můžete nakrájet ovoce a podělit se s ostatními.

Díky síle, kterou předvádím při zvedání těžkých závaží, o mně lidé říkají velice pěkné věci. Jakmile mají lidé víru v jeden aspekt mého života, pokusí se mít víru i v další a další aspekty. Nakonec řeknou: „Ach můj Bože, v tomto aspektu může světu nabídnout ještě více.“ Potom vstoupí do mého srdce a do mé duše. Vnitřní svět se s vnějším světem nedá srovnávat. Ve vnějším světě zvednu 300 liber, ale ve vnitřním světě to nic není! Je to jako kapka ve srovnání s tím, co mohu zvednout ve vnitřním světě. Ve vnitřním světě můžete dát dohromady několik oceánů a já mám na to patřičnou sílu. Někteří ovšem řeknou, že se vytahuji, protože ve vnějším světě mě stačí zabít jediná kapka!

Moje vzpírání je určitá příležitost, kterou mně a mým žákům dal Nejvyšší. Prosím všechny své žáky, aby využili tuto příležitost a vzali mě do nejvzdálenějších koutů této planety. Čím více mě budete sdílet se světem, tím více mě budete mít. Když se díváte na svítající slunce, voláte ostatní, aby se také podívali. Pokaždé, když někoho zavoláte a on se podívá, slunce ihned zvětší krásu a Božskost vašeho vlastního srdce. Když sdílíte dobré kvality s ostatními, když sdílíte Božskost s ostatními, zvětšujete svoje vlastní schopnosti.

Naše putování můžeme začít brzo z rána. Co se ale děje v šest, sedm nebo osm hodin ráno? Většina světa spí. Dokážeme-li vstát brzo ráno, s pomocí Boží Milosti můžeme dosáhnout mnoha věcí. Dnes ráno jsem v půl druhé volal do Indie a mluvil se sestrou. Potom jsem trochu meditoval. O čtvrt na čtyři jsem začal cvičit. Když cvičím, myslím na Boha, mého Milovaného Nejvyššího. Každý den strávím hezkých pár hodin fyzickým cvičením. Potom skládám písně. Dělám řadu věcí na mentální i duchovní úrovni. Začínám brzo z rána.

Každé ráno složte vážný slib sami sobě, že budete lepším člověkem, než jste byli včera. Pokud jste dobří, buďte ještě lepší. Každého dalšího dne složte slib: „Dnes budu lepším člověkem.“ Dalšího dne si opět řekněte: „Budu lepším člověkem.“

Fyzické tělo je velice důležité. Existuje jedna stará indická teorie: „Nemysli na tělo. Nech tělo, ať se postará samo o sebe. Mysli jen na duši a srdce. Tělo můžeš zanedbat.“ Já bych ale rád řekl, že pokud nebudeme věnovat pozornost chrámu, jak budeme moci udržet v dobrém stavu jeho oltář? Copak vítr nerozfouká oltář, když nemáme chrám? Musíme udržovat fyzické tělo v dobré kondici. Tím nechci říci, abychom se všichni stali dalším Muhammadem Alim. Ne! Ale fyzická kondice a zároveň nadšení, dychtivost, dynamismus a bdělost jsou velice důležité. Můžete kráčet, můžete klusat, můžete běžet, ale kde je vaše nadšení, dynamismus, kde je připravenost přijmout světlo?

Vraťme se však k tvé otázce — vždycky říkám, že pokud nedokážete v zahradě ocenit jednu květinu, je zde mnoho dalších. Když se vám líbí jedna květina, něco přijímáte. Něco je lepší než nic! Pokud lidé ode mě nedokáží přijmout duchovní světlo, alespoň se pokusí získat nějaké nadšení z mých fyzických činností.

Všichni se snažíme získat štěstí. Jsme-li šťastní, nebudeme se hádat, nebudeme mezi sebou bojovat. Tady zvedám těžká závaží. Věnuj se něčemu, co mi dělá radost, a vy pozorujete něco, co dělá radost vám. Takže když zde na fyzické úrovni mohu dát nějakou radost a vy ji dokážete přijmout, děláme něco opravdu významného.