Dělá mi problémy zorganizovat si svůj život. Placení účtů a běžné každodenní věci zabírají v životě tolik času, že už mi ho nezbývá dost na hudbu. V mém životě je tolik haraburdí; zrovna jako v mé mysli. Chtěl bych žít mnohem jednodušeji, ale k životu v tomto světě musím dělat tolik věcí.

Sri Chinmoy: Potřebujete ticho, ne zvuk. Zvuk může být ztišen tichem samým. Když meditujete, je ohromné ticho. Na povrchu oceánu jsou obrovské vlny, ale jsou jenom jeho malou, velmi malou částí. Na dně oceánu je hluboké ticho.

Mluvíte o placení účtů a spoustě dalších věcí, které musíte dělat. Musíte na tyto věci myslet jako na opice, které vás koušou; nekoušou vaše tělo, ale vaši mysl. Když zvednete velkou bytelnou hůl, opice se začnou bát a přestanou vás kousat. V tomto případě je tou holí vaše vnitřní ticho. Když udržíte svou mysl naprosto tichou, budete vědět, co je nejdůležitější. Jste hudebníkem, a ne sekretářem nebo politikem. Když neodpovíte na určité dopisy, váš svět se nezhroutí. Když se však nebudete na prvním místě, a především věnovat hudbě, pak to pro vás bude opravdová ztráta. Ovšem, musíte být praktický a platit své účty. Peníze na to ale pocházejí z vaší hudby. Takže vždycky musíte jít ke zdroji. Hudba je zdrojem vašeho vnitřního života a také vašeho vnějšího života.

Když budete věnovat největší pozornost hudbě, získáte ze svého hudebního světa ohromnou radost. Pak, až budete šťastný, vezmete nějaký dopis, který přišel před třemi nebo šesti měsíci, a odpovíte na něj. Když ale nebudete šťastný, ničeho se ani nedotknete. Musíte tedy nejprve získat radost ze své hudby. Potom jakmile bude vaše mysl zaplavena radostí, všechno ostatní půjde snadno. Když ale neděláte první věci jako první, což ve vašem případě znamená hudbu, pak všechno půjde špatně.

Mám jednu zvláštní píseň, která je zdrojem všech mých hudebních skladeb; jmenuje se Invocation. Zpívám Invocation každý den a také ji hraji nebo poslouchám na kazetě. Před tím medituji. Všichni mí žáci ji také zpívají brzy ráno před svým oltářem. Pak se jejich vnitřní i vnější svět dostává do souladu s univerzální harmonií. Pro mě a mé studenty je nejvyšším druhem hudby meditace. Život bez meditace není v souladu s vnitřní harmonií.