Proč máte nyní tak málo přednášek?

Sri Chinmoy: Za celá ta léta jsem mluvil opravdu hodně; už jsem toho napovídal dost! Napsal jsem více než devět set knih a mnoho z nich je sepsáno podle mých přednášek. Teď cítím, že nejlepší je tichá meditace, protože výsledky mé tiché meditace jsou výjimečně plodné. Na druhou stranu, lidé nedokáží meditovat dvě hodiny v kuse, takže kromě toho hraji oduševnělou a duchovní hudbu. Když v tichosti medituji a hraji na pár nástrojů, cítím, že tváře lidí v publiku doslova září.