Mají vaši studenti možnost setkat se s vámi soukromě u vás doma?

Sri Chinmoy: Mohou za mnou přijít na krátký rozhovor, ať už ke mně domů nebo na náš tenisový kurt, kde mám soukromý pokoj. Velice rád hraji tenis a umožňuji svým studentům, aby ho zde hráli, protože poselstvím tenisu je milovat a sloužit. Tenis začíná s láskou a pokračuje službou. Pokud máte dobré podání, dostanete bod. A podobně, pokud milujete Nejvyššího a sloužíte Mu v lidstvu, počínáte si naprosto správně.

Moji žáci mě mnohokrát požádali o rozhovor a já jsem jim vyhověl. Mnohokrát se však již stalo, že ten den, kdy měl mít některý žák se mnou rozhovor, brzo zrána zjistil, že jeho problém je již vyřešen, takže rozhovor už nepotřebuje. Stalo se již mnohokrát, že jsem nemusel poskytnout rozhovor v domluvenou hodinu, protože problémy dotyčného žáka již byly vyřešené na vnitřní úrovni.

Právě před dvěma týdny zemřeli rodiče pěti mých žáků a oni za mnou přišli pro útěchu. Přišli za mnou jeden po druhém a sedli si přede mě, aby se modlili a meditovali. Řekl jsem jim s láskou a velkým soucitem: „Život a smrt jsou dva pokoje, jeden vedle druhého. Tomuto pokoji, kde jsme fyzicky a mentálně aktivní, říkáme život. Tady se nacházíme během dne. Večer potom jdeme do druhého pokoje, abychom si odpočinuli. Jestliže se budeš modlit a meditovat, uvidíš dveře, které tyto dva pokoje spojují.“

„Právě teď nejsi schopen vstoupit do toho druhého pokoje, ale je zde Někdo, kdo tam může jít a ten Někdo je Bůh. Prosím, modli se k Němu, aby s plným požehnáním udělal pro tvou matku a otce to, co je potřeba. Bůh určitě vyslechne tvoje modlitby. Bůh stvořil tvoji matku a otce a je za ně plně odpovědný. Je Jeho Povinností se o ně postarat; tvým jediným úkolem je modlit se k Němu za Jeho vnitřní Vedení.

Takže se společně modleme a nabídněme našemu Pánu Nejvyššímu vděčnost za šedesát nebo sedmdesát let, po kterých On udržoval tvého otce a matku v pokoji života. Teď ten stejný Milovaný Nejvyšší požádal tvého otce a matku, aby pro Něj něco udělali v tom druhém pokoji. Teď do toho druhého pokoje nemáš přístup, ale tvoje modlitby půjdou k Bohu a On s nejvyšším požehnáním udělá pro tvoji matku a otce všechno, co je potřeba.“ Takto jsem je utěšoval.