V Jamaice, v Queensu jste kolem sebe shromáždil velice zvláštní skupinu duší. Jedna věc na nás dělá vždycky silný dojem: každý z vašich studentů, se kterými jsme se setkali, je zcela oddán duchovnímu životu. Je to ohromná změna proti některým jiným skupinám, kde pozorujeme jakousi strojenou vážnost. Jak si vysvětlujete, že se taková malá skupina aspirujících hledajících shromáždila kolem vás? Pracují mimo někde v jejich místě nebo poblíž, a nemusí to být ve vašem ášramu nebo domu. Nemyslím, že by existovala ještě nějaká taková skupina.

Sri Chinmoy: To je od vás velice milé. My cítíme, že pokud se chceme stát lepšími občany tohoto světa, musíme růst společně. Moji žáci mě přijali za svého duchovního otce a já jsem je přijal za svoje duchovní děti, takže patříme k sobě. Chovám naprostou víru v to, že moji studenti jsou ochotní a dychtiví kráčet, pochodovat a běžet se mnou po Cestě Věčnosti. Na druhou stranu oni věří, že já jim budu schopen pomoci, že je budu schopen vést k předurčenému Cíli. Takže všechno je založeno na vzájemné víře.

Já jim dávám to, čím jsem a co mám. I oni mi dávají to, čím jsou a co mají. Právě díky tomu jsem s nimi individuálně i kolektivně — nejenom na Jamaice, ale i v různých částech světa. Říkám jim jenom jednu věc: dívejte se jenom na to dobré v ostatních a snažte se to zvětšit. Jestliže budu přikládat velký význam úsvitu, který se objevuje brzo zrána, celé moje vědomí bude zaplaveno světlem. Pokud bych naopak chtěl myslet na šero, které předchází úsvitu, moje mysl by byla zahalena temnotou.

Vždycky říkám svým studentům, aby se dívali na pozitivní, nikoli na negativní aspekt života. Říkám jim, aby milovali ostatní a snažili se vynést na povrch nejenom svoje vlastní dobré kvality, ale i dobré kvality ostatních. Říkám: „Když vidíš, že někdo má dvě dobré vlastnosti a jednu špatnou, obdivuj a oceňuj ho za ty dobré. On sám se potom bude stydět za tu jednu špatnou a pokusí se jí zbavit. Pokud ale půjdeš a řekneš mu: „Ach ty máš tuto špatnou vlastnost,“ on se nezmění. Pouze ze sebe uděláš jeho nepřítele.