Rádi bychom slyšeli něco více o tom, proč jste se rozhodl odejít na Západ.

Sri Chinmoy: Pro mě neexistuje Indie, Amerika, Evropa; existuje jenom Boží Dům, Boží Příbytek, Boží Palác. V jedné chvíli mě Bůh požádá, abych bydlel a pracoval v jistém pokoji Jeho Domu, kterému se říká Amerika. V příštím okamžiku mě snadno může požádat, abych šel pracovat do jiného pokoje, kterému se říká Indie. V dalším okamžiku mě může přikázat, abych šel pracovat do Anglie nebo Německa nebo někam jinam. Mým úkolem je radostně, pohotově a ochotně přijmout Jeho Povel. Mým úkolem je pouze být u Jeho Nohou a nepodmíněně Mu odevzdat samotné mé bytí.

Neposlouchám Boha ze strachu, že mě potrestá, když Ho neposlechnu. Ne, poslouchám Jej z lásky. Jeho aspekt Lásky mě k němu přitahuje jako magnet. Jestliže mě Bůh požádá, abych někam šel a pracoval tam pro Něj, půjdu tam z lásky. Pro mě je Bůh Bohem, protože je samá Láska, ne protože je Všemocný. Aspekt Moci mě u Boha neokouzluje. Co může být mocnějšího, než Láska sama? Lidské bytosti neustále přikládají váhu moci. Ale když přijmeme duchovní život, zjistíme, že ve skutečnosti potřebujeme sílu lásky.

Takže pro mě neexistuje Indie ani Amerika. Pro mě existuje jen jedna věc: Boží Příkaz. Když se modlím a medituji, přijímám v nejvnitřnějším zákoutí svého srdce Jeho Příkaz nebo Jeho Poselství. Potom se Mu snažím šťastně, radostně, ochotně — a co je hlavní — nepodmíněně sloužit. Teprve když sloužíme Bohu nepodmíněně, můžeme být opravdu naplnění. Bez ohledu na to, co máme, bez ohledu na to, do čeho rosteme nebo čím se stáváme, nikdy nemůžeme být spokojeni, dokud nejsme schopni milovat Boha a sloužit Bohu nepodmíněně.

Fyzicky se nacházíte na Havaji, ale Bůh vás žádá, abyste sloužili celému světu z tohoto místa. Také já bydlím na jednom místě — v New Yorku — ale díky své aspiraci nejsem duchovně omezený na New York. Moje aspirace mě přenese kamkoliv. Když žijeme ve světě aspirace, jsme všude. Pokud však žijeme ve světě touhy, jsme nikde, protože touha nás neustále spoutává a omezuje.

Když jsem se narodil, celým mým světem byl můj otec a moje matka. Když jsem později trochu vyrostl, stala se mým světem moje malá vesnice. Potom se jím stalo moje město, provincie a země. Pokaždé, když jsem byl více probuzený a rozvinutý, moje vědomí se rozšířilo. Když se mě dnes zeptáte: „Kde žijete?“ lidské ve mně odpoví: „Žiji v New Yorku.“ Ale božské ve mně řekne: „Ne, já žiji uvnitř srdce aspirujícího lidstva. Můj skutečný domov se nachází uvnitř srdcí mých duchovních bratří a sester, stejně jako oni žijí uvnitř mého srdce.“