Rádi bychom se vás zeptali, co byste poradil průměrnému člověku, nebo někomu, kdo se teprve seznamuje s meditací, jak má meditaci více zapojit do svého života.

Sri Chinmoy: Modlitba je jedna cesta a meditace je další cesta. Na Východě, v Indii, je meditace nedílnou součástí života, kdežto na Západě je nedílnou součástí života lidí modlitba. Když se modlíme, mluvíme k Bohu; když meditujeme, nasloucháme Bohu. Pro lidi na Západě je snadné mluvit k Bohu, ale meditace je pro ně obtížnější. V meditaci do nás vstupuje Bůh a zaplavuje nás svým Mírem, Světlem a Blažeností. Pokud je však pro nás obtížné cítit přítomnost Boha, měli bychom začít s modlitbou. Je-li pro nás obtížné naslouchat Bohu, měli bychom začít mluvit k Bohu. Jakmile navážeme určité spojení, můžeme mít oboustrannou konverzaci.

Pokud jdeme vzhůru a zaklepeme na Boží dveře pomoc našich modliteb, On určitě sejde dolů se svými Požehnáními, Láskou a Soucitem. Jakmile ve svém životě začneme cítit Jeho Požehnání, Lásku a Soucit, budeme schopni bezprostředně vstoupit do meditace, aniž bychom se předtím modlili.

Na druhou stranu, pro některé lidi je obtížná i modlitba. Tito lidé by měli začínat džapou. Jestliže mají rádi Šivu, měli by opakovat „Šiva, Šiva, Šiva.“ Nebo mohou opakovat „Supreme.“ Až jejich opakování dosáhne několika stovek, uvidí, kolik tím získali.

Pokud je džapa příliš obtížná, měli by se hledající stýkat s lidmi, kteří ji dělají, kteří se modlí a meditují. Nemohou-li to udělat, mohou například chodit sem k nám a prostě sedět u nohou Gurudeva. Lidé mohou začít kdekoli, kde chtějí, podle své úrovně. Jestliže jsou určení pro džapu, Gurudev jim poradí, by dělali džapu. Pokud jsou připraveni k modlitbě, on je naučí, jak se modlit. Může učit začátečníky z dětské školky stejně jako pokročilé studenty z univerzity.

Chce-li někdo jít přímo k meditaci, aniž by nejprve začínal džapou nebo modlitbou, musí nejprve vědět, že existují tři příčky žebříku: koncentrace, meditace a kontemplace. Jestliže je pro někoho obtížné meditovat. (Sri Chinmoy předvádí meditaci), nechť začne s koncentrací. (Sri Chinmoy předvádí koncentraci). Většina lidí nemůže dobře meditovat, protože do jejich myslí vstupují nežádoucí a neinspirující myšlenky. Přemýšlíme o tom, co jsme měli včera na svačinu, nebo co budeme jíst zítra. Koncentrace je jako obnažený meč, který nám nedovolí, abychom se rozptylovali. Takže si vyčistíme cestu pomocí koncentrace. V koncentraci nedovolujeme ani té nejmenší myšlence, ať už špatné nebo dobré, aby vstoupila do naší mysli. Někdo klepe na naše dveře, ale my nevíme, jestli je to dobrá nebo špatná myšlenka; jestli je to přítel nebo nepřítel. Takže nejlepší je mít dveře zamčené.

Když zjistíme, že se do nás nesnaží vstoupit ani ta nejmenší myšlenka, když díky síle naší upřímnosti projdeme touto zkouškou, jsme připraveni k meditaci. A nakonec, když jsme již pokročilí, vstoupíme po nějaké době do kontemplace. V kontemplaci se božský milovník a Nejvyšší Milovaný ztotožňují, jsou jedno a totéž. My pozorujeme naše Nejvyšší a zároveň jsme naším vlastním Nejvyšším, které pozoruje samo sebe. V takové chvíli jsem milovník Boha a můj Milovaný je přímo přede mnou. V příštím okamžiku si vyměníme role a On je milující, kdežto já jsem Milovaný. (Sri Chinmoy předvádí kontemplaci)