Část VIII

SCA 402. 9. ledna 1995 se Sri Chinmoy jako čestný host zúčastnil oběda a kulturního programu sponzorovaného Ministerstvem náboženství a organizací Tipitaka Nykarya Upahsaka Sasana — buddhistickou kulturní skupinou — v Kaba Aye Pagodě v barmském hlavním městě Yangonu. Během programu pronesl Sri Chinmoy následující modlitbu k Pánu Buddhovi

Modlitba k Pánu Buddhovi

"Ó Pane Buddho, Ó Světlo světa, Ó nový průkopníku osvobození lidstva, právě jsme vzývali tvou požehnanou přítomnost. Cítili jsme a stále cítíme božská a nejvyšší požehnání, kterými jsi nás obdařil" — naše srdce aspirace a náš život zasvěcení.

Během let jsem byl v mnoha zemích, které následují učení Pána Buddhy. Cítím však, že zde v Myanmar má Pán Buddha velmi, velmi mimořádné oko soucitu a velmi, velmi mimořádné srdce všeobjímající lásky. Cítím, že Myanmar má nanejvýš mimořádné místo v srdci Pána Buddhy. Hloubku ticha, krásu jednoduchosti a hlad po zdokonalování života, to vše vidím a cítím v aspirující a sebedávající duši Myanmar — požehnaného dítěte nesmrtelného osvoboditele světa, Pána Buddhy.

Pane Buddho, tvému životu v podobě lidské bytosti se klaním. Tvému nejvyššímu dosažení Nirvany, Parinirvany a Mahaparinirvany se klaním. Požehnal jsi nás svým poselstvím neustálé přeměny ve fyzickém, když jsi dosáhl Nirvany a hned po opuštění smrtelné schránky také Parinirvany. Pak, ve vybrané Hodině nejvznešenějšího Transcendentálního Nejvyššího, jsi vstoupil do Mahaparinirvany.

Ticho Absolutního Nejvyššího a nikdy nepoznatelné Skutečnosti ti požehnalo a prohlásilo tě za svého vlastního, abys osvobodil lidstvo z utrpení nevědomosti. Pane Buddho, lidskému v tobě se klaníme. Božskému v tobě se klaníme. Vždy přesahující Skutečnosti v tobě se klaníme a klaníme a klaníme.