Odkud pocházejí lidské bytosti? Vznikly z Adama a Evy, nebo z opic?

Sri Chinmoy: Já věřím v evoluci. Začali jsme ve světě minerálů a vyvinuli se do říše rostlin, zvířat a lidí. A naše cesta ještě neskončila. Jednoho dne se staneme božskými bytostmi. Přestože jsme byli ve světě minerálů, neskládáme se pouze z hmoty. Uvnitř hmoty je rovněž duch. Skrze svou modlitbu a meditaci můžeme vynést z hmoty do popředí ducha a transformovat hmotu v ducha.