Jaký je Váš pohled na náboženství? Proč je tolik druhů náboženství vůči sobě nepřátelských?

Sri Chinmoy: Podstatou každého náboženství je láska k Bohu. Není jediného náboženství, které by nám říkalo: nemilujte Boha. Problém je ale se stoupenci každého náboženství. Velmi často říkají: „Mé náboženství je zdaleka nejlepší, zatímco tvé náboženství je velmi špatné.“ Stoupenci jednotlivých náboženství jsou jako děti v rodině. Tyto děti mají společné rodiče a dostává se jim od nich stejné náklonnosti, lásky a soucitu. Stejně se ale hádají a zápasí spolu. Když jedna ze sester vidí, že druhá sestra je hezčí, potom na ni okamžitě začne žárlit a hádat se s ní. Když vidí jeden bratr, že ten druhý je silnější, ten slabý mluví okamžitě o tom silném zle. V jiné rodině často řekne jeden bratr: „Já to vím lépe než kdokoli jiný!“ A další bratr pokračuje: „Ne, já to vím lépe než ty!“ Podobně je to s náboženstvím. Někdo řekne: „Já vím o Nebeském Otci víc než ty.“ Jiný zase říká: „Můj způsob, jak milovat Boha, je jediný správný a tvůj způsob je špatný.“ Takže se velmi často stává, že je mezi rozličnými náboženstvími spousta hádek a soubojů.

Ale to, na čem se všechna náboženství shodnou, je láska k Bohu. A pokud někoho opravdu milujeme, cítíme s touto osobou jednotu. Takže pokud milujeme Boha, cítíme svou jednotu s Bohem a budeme rovněž cítit svou jednotu s Božím stvořením. V největších hlubinách svého srdce víme, že jsme všichni jedním, ale potom do nás vstoupí pýcha a my řekneme ostatním: „Nepotřebuji vás.“ Ale my se navzájem potřebujeme. Všichni jsme součástí téže jsoucí skutečnosti. Strom se skládá z kmene, větví, listí, květů a plodů. Pokud kmen řekne, že nepotřebuje větve či listy, potom jaký to bude strom? A pokud květy řeknou, že nepotřebují větve a kmen, jak budou potom žít? Takže je zapotřebí dosáhnout jednoty.

Když vstoupíme do zahrady, okamžitě si uvědomíme její krásu, čistotu a vůni. Každá květina má svou vlastní krásu, ale krása, kterou cítíme v této zahradě, je krása mnohosti. A to je krása, která nám dává ohromnou radost. Podobně, Bůh získává radost z mnohosti květinových srdcí všech svých dětí.