Chtěla bych vám poděkovat. Odkud získáváte tyto odpovědi?

Sri Chinmoy: Vaše otázky jsou velmi významné. Tyto odpovědi nepřicházejí z mysli. Přicházejí přímo ze srdce a z duše. Dostávám tyhle odpovědi, protože se modlím a medituji. Vy jste přečetla mnohem více knih, než jsem přečetl já. Já jsem dokonce ani nedokončil střední školu, o univerzitě ani nemluvě. Tyto odpovědi ale získávám díky svým modlitbám a meditaci. Pokud se modlíme a meditujeme, získáme odpovědi už ve chvíli, kdy se druzí ptají. Nemusím se dívat do žádné knihy, abych na tyto otázky odpověděl, protože tyto otázky mají své odpovědi v sobě.

Sri Chinmoy se potom zeptal, zda se malí pacienti v nemocnici dr. Vladimirské modlí a meditují.

Sri Chinmoy: Protože jste ředitelkou nemocnice, víte, jak naprosto nezbytné je Boží soucit a Boží láska pro tyto děti. V této inkarnaci tolik trpí. Dáváte jim pozemskou medicínu, která je vyléčí a dovolí jim zůstat na zemi dalších padesát nebo šedesát let. Ale pokud jim můžete dát i nebeskou medicínu — což je modlitba nebo opakování Božího jména — budou mít v příštím životě lepší inkarnaci. Nyní jim podáváte medicínu jednou rukou. Ale pokud jim dokážete podávat medicínu oběma rukama, pomůže jim nekonečně více. Bůh je i v pozemské medicíně, kterou jim dáváte, ale děti si Jej v ní neuvědomují. Pokud je dokážete přimět, aby se ráno modlily či opakovaly Boží jméno, budou si Boha více uvědomovat.