Část II

SCA 411-412. Následující otázky položili Sri Chinmoyovi jeho žáci v restauraci Annam Brahma v Jamaice v New Yorku 25. května 1996

Hovoříš o vnitřním pláči a vnějším úsměvu. Když získám vnitřní pláč, z nějakého důvodu se mi nezdá, že bych byl schopen získat vnější úsměv. Vnitřní pláč mě nutí cítit se smutný a nedokážu získat vnější radost.

Sri Chinmoy: Pokud je to skutečný vnitřní pláč, pokud pochází ze srdce, potom ti tento vnitřní pláč určitě dá radost. Pláč, který nyní zažíváš, není ze srdce; pochází z vitálna. Srdce a vitálno jsou velmi blízko sebe. Někdy tak zaměníme srdce za vitálno a vitálno za srdce. Pokud pláč pochází z vitálna, potom se ve vašem vnějším životě projeví deprese. Ale pokud tento pláč pochází ze srdce, pokud je to opravdový pláč, potom je tento šplhající pláč radostí samou. Jestliže intenzivně pláčeme po Bohu ve své meditaci či modlitbách, nemusíme čekat na výsledek. V tu chvíli je pláč samotný radostí.

Pokud říkáš, že uvnitř je pláč, ale vně jsi stísněný nebo nezískáváš štěstí, znamená to, že pláč není ze srdce. Je z vitálna. Vitálno je velmi záludné. Snaží se převzít pozici srdce. Srdce je soucitné. Dovoluje to vitálnu udělat. Když chce malý bratr ošidit druhé a říká, že je tak silný jako jeho bratr starší, uvnitř se ti druzí můžou smát, ale na veřejnosti si z něj legraci nedělají. Podobně, srdce je soucitné, když vitálno, ten malý bratr, chce hrát roli srdce.

Velmi často může být srdce buď vitálnem obelháno nebo může hrát roli soucitné matky či otce. Ale mysl nikdy nedovolí vitálnu, aby mělo byť jen kousíček majetku mysli. Jinými slovy, pokud je mysl silná, nedovolí, aby do ní vstoupilo zklamání, smutek a beznaděj vitálna. Deprese vitálna a deprese mysli jsou naprosto odlišné. Mysl má své vlastní problémy a nedovolí vitálnu, aby do ní vstoupilo a přidalo k jejím problémům, dokonce ani odebralo byť jen kousek její radosti. Srdce však požádá vitálno, aby mu ukradlo radost s nadějí, že jednoho dne tento malý bratr přestane krást a namísto toho začne aspirovat.

Pokud je to skutečný pláč ze srdce, planoucí pláč, tento pláč samotný je radostí, je to radost sama. Ale mnohdy, když cítíme, že náš pláč je opravdu hluboký, je to ve skutečnosti pláč utrpení vitálna. Vitálno nás přiměje cítit, že náš pláč pochází z nejhlubších zákoutí našeho srdce. Tímto způsobem pláč vitálna vytváří problémy. Přestože intenzivní pláč tam je, není to intenzivní pláč srdce. Pláč vitálna se nakonec setká se zklamáním, protože je založen na očekávání. Ale pokud máme velmi intenzivní vnitřní pláč či touhu po Bohu, shledáme, že v našem toužení je mnoho radosti. I když Bůh nepřijde a nepostaví se před nás, nevadí nám to.

Neodrazuji tě. Mnohokrát jsi zažil radost svého srdce. Ale někdy je tento pláč z vitálna, a proto cítíš tento pocit smutku.