Když občas pozoruji situaci ve světě a nedostatek aspirace mezi lidmi, je těžké být šťastný.

Sri Chinmoy: Být šťastný je těžké, protože svět trpí. Musíme si ale pamatovat, že máme svůj vlastní vnitřní svět. Jestliže po nás Bůh chce, abychom zasadili několik dalších rostlinek do zahrady našeho srdce nebo tuto zahradu zalili, shrabali či zúrodnili, musíme to udělat. Pokud nás požádá, abychom udělali něco ve vnějším světě pro Jeho manifestaci, měli bychom to udělat. Bez ohledu na to, co po nás Bůh žádá, uděláme to, jak nejlépe umíme, ale potom se musíme odevzdat.

Snažíme se změnit tvář a osud tohoto světa, ale svět to nechce. Snažíme se dát někomu moudrost, ale tento člověk nám nerozumí a uráží nás. A tak musíme poslouchat jen jedinou osobu, Vnitřního kormidelníka. Pokud nás požádá, abychom něco někomu dali, dáme mu to. Pokud se nám na oplátku tato osoba vysměje a urazí nás, pokud náš dar nepřijme, není to náš problém. Naší úlohou je odevzdat se Vnitřnímu kormidelníkovi. Jakmile se modlíme a meditujeme, musíme poznat Boží Vůli tím, že nasloucháme tomuto Příkazu Boha. Musíme vědět, co chce, abychom udělali. Pokud dokážeme vykonat Boží Vůli podle své kapacity s nejvyšší upřímností, to stačí.

Díváme se kolem sebe a očekáváme, že se svět změní přes noc. Svět se ale přes noc nezmění. Naši sousedé, dokonce ani naši blízcí se nezmění. Budeme se snažit, jak nejlépe umíme. Navenek můžeme být nepochopeni, ale vnitřně můžeme nabídnout dobré myšlenky. Pokud se navenek nic nemění, co můžeme dělat? Je-li to Boží Vůle, budeme pokračovat. Pokud to Boží Vůle není, zanecháme toho. Své štěstí si můžeme udržet jen tím, že budeme naslouchat Boží Vůli. Jakmile Bůh řekne: „Udělej to,“ uděláme to. Potom na to zapomeneme. Když Bůh řekne: „Nedělej to,“ potom to jednoduše neuděláme.

Naše štěstí musí vycházet z naší služby Bohu v lidstvu. Když stojíme před lidstvem, nesmíme zapomínat, že sloužíme lidstvu, protože uvnitř lidstva je Bůh. Pokud Bůh, jenž je uvnitř lidstva, ví, jak upřímně jsme se pokoušeli a pokud je potěšen naší upřímnou snahou, potom budeme mít radost bez ohledu na to, jaký je výsledek.

Naší potíží je, že tvrdě pracujeme, pořádáme přednášky a snažíme se učinit svět lepším, ale máme pocit, že svět je stále horší a horší. Ale Bůh Sám ví, zda se svět ve skutečnosti zlepšuje, nebo zhoršuje. Bůh po nás chce pouze naši upřímnou snahu. Jestliže myslíme na výsledek, jestliže si myslíme, že vše je zrovna tak špatné, jak to bylo před tím, potom si řekneme: „K čemu je to, modlit se k Bohu?“ Pokud nesloužíme Bohu pro Něj samotného, pokud si myslíme, že to děláme pro sebe, pak se budeme nutně cítit bídně. Sloužíme-li Bohu pro Něj samotného, potom i když nejsme úspěšní, i když nemáme takzvaný vnější úspěch, Bohu to vadit nebude. Bůh chce jen vidět, jestli upřímně nasloucháme Jeho Příkazu. Pokud si tímto způsobem dokážeme udržet své spojení s Bohem velmi pevné a bezpečné, potom budeme schopni zůstat šťastnými.