Slyšela jsem tě během let říkat, že žáci mnohdy po meditaci nevstřebají to, co obdrželi. Mohl bys nám prosím říci, co máme dělat, abychom vstřebali to, co jsme obdrželi a také co bychom dělat neměli?

Sri Chinmoy: Existují dva nebo tři způsoby, jak ve svém systému vstřebat světlo, mír a blaženost, které jste získali ze své dobré meditace. Jeden způsob je být naprosto uvolněný. Takovým uvolněním není sledování televize nebo čtení novin! Měli byste číst jen duchovní knihy nebo si lehnout a tiše zpívat oduševnělé písně. Pokud si můžete po své hluboké meditaci pobrukovat oduševnělé písně, je to ten nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak ji vstřebat. Můžete rovněž číst duchovní knihy, ale pro skvělé zpěváky jako jsi ty, je zpívání lepší. Pro zpěváky je to nejjednodušší a nejúčinnější způsob. Můžete zpívat sami nebo poslouchat můj hlas, ale pro tebe bude lepší zpívat. Protože jste měli dobrou meditaci, můžete k ní ještě přidat svým zpěvem. Potom bude tak snadné výsledek vaší hluboké, jemné meditace vstřebat.

Existují rovněž další způsoby. Jedním z nich je velmi, velmi pomalu se procházet a nechat Matku Přírodu, aby vám pomohla vstřebávat. Matka Příroda vám velmi konejšivě a jemně pomůže vstřebat všechny božské věci, které jste obdrželi během meditace. Matka Příroda je však velkou pomocí jen brzy ráno nebo večer. V jinou dobu je velmi obtížné získat od Matky Přírody pomoc, protože se poddala lidem nebo byla zkažena či znečištěna neklidem lidí. Pokud máme během dne dobrou meditaci, potom je nejlepší zpívat.