Mr. Pathak: Člověk se ale nemůže poznat bez Gurua.

Sri Chinmoy: Co dělá Guru? Role Gurua je velmi prostá. Říká vám: „Podívej se, nevíš, co uvnitř sebe máš. Uvnitř tebe je pokladnice. V této pokladnici je ten nejkrásnější, nejdražší diamant, ale ty jsi někam založil klíč. Mým úkolem je pomoci ti pátrat po tomto klíči. Budu po něm pátrat a najdu jej. Potom ti tento klíč dám a ty pokladnici otevřeš. Jakmile bude otevřena, uvidíš v sobě tento diamant. To je tvá Božskost.“

Guruova role je ukázat vám cestu. Vy jste svou Božskost ztratil, ale Guru přijde a přinese vám vaši ztracenou Božskost. Tato Božskost tam již je. Guru vám tuto Božskost nedá; Bůh vám dal Božskost. Ale Guru je poslíček. Guru vám ukáže vaši Božskost.

Guru je mostem mezi člověkem a Bohem. Potřebujete most, abyste mohli jít z jednoho místa na druhé. Když musel jít Sri Ráma na Lanku, aby bojoval proti Rávanovi, potřeboval most, aby dosáhl svého cíle. V našem případě potřebujeme most, abychom se dostali ke Zlatému pobřeží. Guru nám říká, že jediným Guruem je Nejvyšší. Skutečným Guruem je Bůh. Skutečným Guruem je váš Otec a můj Otec. Ale protože jste v duchovním životě mladší než já, řeknu vám: „Pojďte se mnou. Já vám ukážu, kde je náš Otec!“ Nejstarší syn v rodině ví o otci více než syn nejmladší.

Jste mým duchovním bratrem, právě tak jako jsou ostatní mými duchovními bratry a sestrami. Skutečným Guruem je Absolutní Pán Nejvyšší. Já už jsem Jej realizoval. Také vy Jej musíte realizovat. Nyní přišel čas, abych pomohl lidstvu jít k Absolutnímu Pánu Nejvyššímu, protože vím, že už jsem jej realizoval. Ne jenom v této inkarnaci, ale i v předchozích inkarnacích jsem Jej realizoval. V této inkarnaci chce Bůh ze své nekonečné Štědrosti, abych Jej projevil. V mých předchozích inkarnacích jsem trávil čas v himalájských jeskyních nedaleko hranice s Nepálem. Jakou přísnou disciplínu jsem vedl uvnitř těchto himalájských jeskyň! V této inkarnaci Bůh chce, abych byl v ultramoderní zemi, v Americe.

Všechno je Boží stvoření. Pokud chce, abych byl v jeskyni, budu v jeskyni. Pokud chce, abych byl v paláci, budu v paláci. Říká se tomu odevzdání. Pokud chce, abych byl v Indii, budu v Indii. Byl to On, kdo mě vzal do Ameriky, protože chtěl, abych sloužil lidstvu zde v Americe. Kolik lidí a kolik zemí by jinak mohlo přijmout moji službu! Kdybych zůstal v Indii, v nějaké vesnici nebo někde jinde, Bůh by mi nedal takovou příležitost sloužit. Nyní sem přicházejí lidé z mnoha zemí, dokonce z bývalého Sovětského svazu. Bůh chtěl, abych zde v Americe fungoval jako strom. Strom má tolik větví, tolik květů, tolik ovoce a bezpočet listů. Vybral pro mne Ameriku, abych mohl být lidstvu co nejvíce k službám.

Jakmile mě Bůh požádá, abych se vrátil do Indie, půjdu s radostí. V ášramu Sri Aurobinda jsem byl tajemníkem Nolini Kanta Gupty. Byl to Sri Aurobindův hlavní tajemník. Byl jsem tam docela šťastný. Dělal jsem atletiku a hodně psal. Tehdy se ve Sri Aurobindově ášramu neskládaly žádné zkoušky, ale já jsem studoval hodně. Mohl jsem zůstat v Indii a mohu se tam vrátit. Cokoli Bůh chce, abych udělal, udělám to s radostí. Pokud mě požádá, abych si sedl, sednu si, když bude chtít, abych běžel, poběžím. Požádal mě, abych přišel do Ameriky a zůstal ve shonu a zmatku života. Když jsem přišel do Ameriky, byla jako řvoucí lev! Pondičery byla taková malá milá vesnice. Je to ztělesněná prostota. Z jednoduchosti jsem musel přejít do mnohosti, protože mě Bůh chtěl právě zde a vyjadřuje se ve mně a skrze mě. Přesně tím samým způsobem se chce vyjádřit skrze vás a všechny ostatní.

Existují různé způsoby, jak pracovat a šířit Boží Světlo, a vy už to děláte. Velmi často publikujete duchovní články a spousta, spousta lidí se o mně dozvědělo z vašich novin. Rozumím tomu tak, že toužíte mít vedle sebe v Indii několik dalších žáků nebo hledajících. Pokud dokážete inspirovat několik hledajících v Dillí, kteří by chtěli následovat naši filozofii, byla by to ohromná služba. Na začátku je jeden, a postupně je nás stále více a více. Vidíte, že spousta lidí přišla na naši cestu z Německa. Z jednoho se stalo velké množství. Jeden hledající inspiroval určité lidi a oni zase další. Když semínko klíčí, stává se rostlinou, a nakonec je z něj obrovský banyánový strom s tisíci listy.

Filozofii Svámího Vivékánandy přijal zpočátku jediný žák, učitel z jižní Indie. On byl tím, kdo začal šířit světlo Svámího Vivékánandy. Semínko je vždycky jedno. Nakonec se z něj stane strom, který dává bezpočet semen. Jedno semínko vstoupí do země, a když z něj vyroste strom, plodí spoustu semen, spoustu květů. Potom přijde mnoho cestovatelů a poutníků a užívají si krásy a vůně těchto květů. Pokud jste tedy inspirován, můžete inspirovat druhé.

Když se dítě směje na svého otce a matku, cítí jeho rodiče, že mají celý svět. Toto dítě nemá peníze. Nemá ani moudrost. Toto dítě má jenom úsměv. Jediný dětský úsměv přemůže naše srdce. Ostatní vám mohou dávat moudrost a tolik dalších věcí, ale my nejsme spokojení. Ale pouhý malý úsměv od dítěte nám dá radost a uspokojení.

Přesně tím samým způsobem, když se na nás Pán Krišna nebo Radha usmějí, získáváme celý svět. Pán Krišna nemusí dávat hledajícímu deset domů nebo deset aut. Když se pán Krišna usmívá na hledajícího, hledající získává celý svět. Co je realizace Boha? Jenom úsměv a spokojenost. Když vidíme, že je s námi Bůh spokojený, usmívá se na nás, znamená to, že máme celý svět. Ale abychom úsměv od Boha získali, musíme se připravit. Musíme se modlit, musíme meditovat, musíme Mu dát vše, co máme, a vše, čím jsme.

Naší potíží je, že když jdeme k Bohu, máme pocit, že musíme být čistí, musíme být upřímní. Bůh řekne: „Dobře, staň se čistým, staň se upřímným. Pokud jsi ale stále nečistý, kam půjdeš? Pokud jsi stále neupřímný, kam půjdeš? Musíš za Mnou přijít se svou čistotou i se svou nečistotou, se svou upřímností i neupřímností.“

Dítě vyjde z domu a hraje si na zemi, v písku, blátě, hlíně. Potom jde za tím správným člověkem: za svou matkou. Co jeho matka udělá? Očistí jej. Než přijde dítě za matkou, jde se nejprve vykoupat do rybníka nebo bazénu, aby se očistilo? Ne, jde ke své matce celé od bláta, hlíny a písku. Ví, že jeho matka řekne: „Je to mé dítě,“ a že jej umyje a ukáže mu celou svou náklonnost.

Úplně stejným způsobem musíme jít za Bohem, se všemi svými nedokonalostmi. Když řekneme: „Ne, musím nejprve porazit svou nečistotu, musím překonat svou žárlivost a nejistotu,“ pak budeme čekat další milióny let. Říkáme: „Bože, ty znáš mé srdce. Jsem neupřímný, jsem nečistý, jsem žárlivý. Můžeš mě jen tak odkopnout.“ Bůh ale říká: „Pojď ke Mně. Hodina udeřila. Nadešel tvůj čas, abys Mně běžel vstříc.“

Když Pán Krišna hrával v kteroukoli hodinu na flétnu, starala se Radha o něco jiného? Měla svého manžela, ale ona běžela k Pánu Krišnovi, protože přišlo volání. Jakmile hrál pán Krišna na flétnu, ať už to bylo v jakoukoli hodinu, Radha a gópí vždy přiběhly, protože hodina udeřila. Nechaly všeho. V tu chvíli nepřemýšlely: „Ó můj bože, my nejsme čisté.“ Přibíhaly za Pánem Krišnou, aby získaly jeho náklonost, lásku a požehnání.

V našem případě hodina udeřila. Když naše hodina udeří, v tu chvíli se nebudeme rozhlížet kolem a dívat se na sebe, zda jsme řádně oblečeni. Bůh se neptá po našem vzhledu. Bůh se ptá po našem srdci. Láska dítěte vůči své matce a otci jej nutí běžet ke svým rodičům. Úplně stejným způsobem musíme běžet k Bohu, bez ohledu na to, co jsme a kde jsme. Musíme běžet vstříc Bohu, protože hodina udeřila. Bůh říká: „Přijď se svou ženou, se svými dětmi a s celou širší rodinou. Tvou širší rodinou jsou tví přátelé, tví nejbližší a známí.“

Kdysi dávno jsem své duchovní děti neznal. Nyní se stali součástí mého života. Kolikrát je jako lidský otec kárám a napomínám! Jejich láska je ale tak silná, že vědí, jak moc jej miluji. Úplně stejným způsobem rodiče napomínají své děti, ale jejich děti opravdu vědí, kolik lásky k nim rodiče mají. Zde je to jedna rodina, jedna rodina — domov jednoty.

Až se vrátíte do Dillí, můžete šířit světlo svého Gurua tím, že budete hovořit s lidmi. Víc než jen to — uvidí ve vás něco úplně odlišného. Jakmile se na vás vaši přátelé a kolegové podívají, uvidí ve vašich očích, ve vašem obličeji, něco odlišného. Bude to něco lepšího, něco vyššího, něco čistšího, něco více božského. Nyní jste přišel ke svému Mistrovi a odsud si ponesete vnitřní krásu, vnitřní vůni, vnitřní světlo a vnitřní radost. Po dvou týdnech, co jste tady, se vrátíte nazpět. Vaše žena vás zná tolik let. Nyní ve vás uvidí a ucítí něco duchovního, božského a nanejvýš osvětlujícího. Řekne: „Můj bože, co se to s mým manželem stalo?“ Kolik pokroku určitě uvidí ve vašich lidských očích, protože ona sama miluje matku Kálí.

Pouhá vaše přítomnost dokáže inspirovat vaše přátelé, kolegy a vaše drahé. Věci, které nyní získáváte od svého Gurua či ze své vlastní aspirace, vystoupí do popředí a vy je budete schopen projevit. Jak zasejete, tak sklidíte. Zde jste zasil Božskost; tam vystoupí vaše Božskost do popředí.