Reportér: Sri Chinmoyi, které postavy, ať už žijící nebo historické, nejvíce obdivujete?

Sri Chinmoy: Pokud jde o ty současné, je hodně lidí, které obdivuji, ale na prvním místě je prezident Gorbačov. Po něm je to Matka Tereza, současný papež1 a prezident Nelson Mandela. Jsou i další světové postavy, se kterými jsem se setkal a které velmi obdivuji, jako arcibiskup Desmond Tutu, prezident Václav Havel a několik generálních tajemníků OSN.

Rád bych něco řekl o těch prvně zmíněných. V Matce Tereze nacházím dva aspekty: matku a sestru. V jednu chvíli je matkou soucitu; v dalším okamžiku je sestrou náklonnosti. Když ji vidím a hovořím s ní, žehná mi, jako matka žehná svému dítěti, a prokazuje mi nejvyšší sesterskou náklonnost.

Papež má rovněž dva aspekty. Jeden je aspekt otce, ten druhý je aspekt dědečka. Podle mě není jen Svatým Otcem, ale i Svatým Dědem. Otec věří ve spravedlnost. Když jeho děti udělají něco špatného, otec se bude zlobit a může vyvodit důsledky. Ale dědeček je ke svým dětem vším odpuštěním. V jeho očích nemohou jeho vnuci a vnučky udělat nic špatného. A tak se papež chová jako dědeček.

Podle mého skromného názoru je prezident Gorbačov nejvýznamnější světovou postavou. Mohl se chovat jako jeho předchůdci, jako Stalin a další. Ale do popředí vyšlo jeho světlo. Nyní je jeden Berlín, předtím byly dva. Gorbačov byl hlavním nástrojem k osvobození Maďarska, Československa, Polska a spousty dalších zemí východního bloku. Neříkám, že byl jediným nástrojem, ale byl hlavním nástrojem k osvobození těchto zemí. Vím, jak je obtížné sjednotit dvě země. Díky němu je nyní jediné Německo. Největší službu však prokázal své vlastní zemi. Otevřel dveře na Západ. Můžete tomu říkat demokracie nebo jakkoli chcete. Ale nyní tam existuje otevřenost, která tam předtím nebyla. Jak dalece uspěl, to je na Bohu a na člověku, aby rozhodli. Lidé vás vždy budou posuzovat mylně. Co je však důležité, je to, jak jste souzeni v Božím Oku.

Předtím, než se Gorbačov dostal k moci, světový mír byl pouhým heslem ve slovníku. Diskuse o odzbrojení a redukci jaderných zbraní vzešly od něj. On to začal; on byl tím průkopníkem. Mnoho lidí mu zpočátku nedůvěřovalo, ale on dokázal, že je upřímný. Když Gorbačov převzal moc, mohl se několik let chovat jako autokrat, stejně jako jeho předchůdci. On to ale neudělal. Namísto toho představil perestrojku, glasnosť a demokracii.

Abych byl upřímný, politika není má silná stránka. Jsem duchovní hledající. Když ale vidím, že se někdo snaží pozvednout vědomí lidstva, nabídnu potom této osobě podporu celým srdcem. Prezident Gorbačov ukázal, jak se mohou lidské bytosti sjednotit. On jednal. Řada jiných politických osobností, odpusťte mi, o míru pouze hovoří. V jednu chvíli prosazují světový mír, a v dalším okamžiku někde shodí bombu. Používají výraz „snižování počtu jaderných zbraní“; potom ale vidíme, že se počet zbraní zvyšuje. V případě Gorbačova, když něco řekl, tak to udělal. Proto jej považuji za největší žijící světovou postavu.

Další vzácnou vlastností Gorbačova je, že je natolik upřímný a odvážný, aby řekl, že udělal mnoho himálajských chyb. Existuje mnoho politiků, kteří nikdy neuznají, že udělali nějaké chyby. Gorbačov píše ve svých pamětech, že udělal mnoho chyb, a nyní se je snaží napravit. Jsme lidské bytosti. Chybovat je lidské; chyby dělá každý. Nicméně jsou lidé, kteří přiznají, že chybovali, zatímco jiní to přiznat nechtějí. Lidé, kteří přiznají, že udělali chybu, jsou podle mě nejen velcí, ale i dobří.


  1. SCA 433. V době, kdy Sri Chinmoy odpovídal, byl papežem Jan Pavel II