Reportér: Dovolte mi, abych se vás zeptal na něco ohledně duchovnosti. Moc toho o presidentovi Gorbačovovi nevím, ale mohu z toho vyvodit, že jej obdivujete z duchovního hlediska, způsobem, kterým obdivujete Matku Terezu a Svatého Otce?

Sri Chinmoy: Duchovnost má dvě křídla. Jednomu říkáme aspirace a tomu druhému zasvěcení. Se svou aspirací se modlíme k Bohu, se svým zasvěcením mu sloužíme. V případě Svatého Otce a Matky Terezy vidíme, že aspirují. Každý den se modlí k Bohu. Rovněž však zasvěcují svůj život lidstvu. V případě Gorbačova může celý svět vidět a cítit, kolik udělal věcí, aby posloužil lidstvu. Možná, že se brzy ráno nemodlí k Bohu jako Matka Tereza či Svatý Otec, ale celý svůj život zasvětil nejen Rusku, respektive Sovětskému svazu, ale celému světu. Nyní je v Turecku, minulý týden byl v Argentině. Jezdí po mnoha místech. Proč? Zvou ho, protože v něm vidí něco velmi zvláštního. Vidí, že má světlo. Proto jej každá země zbožňuje. Prorok nebývá oceněn ve své vlastní zemi, takže prohrál volby na celé čáře. Kamkoli ale jde, lidé jej oceňují. Vidí, že to, co říká, míní upřímně. Pro něj je světový mír jeho životní skutečností. Jeho aspekt zasvěcení bereme jako součást duchovního života. Možná že se nemodlí tak, jak to dělají křesťané, jako papež nebo Matka Tereza. Získává ale poselství zevnitř a snaží se jej vyjádřit a odhalit celému světu. Proto je pro mě skutečně duchovní.