Reportér: Řekl jste: „Ten, kdo slouží, se modlí“?

Sri Chinmoy: Zajisté! Sloužíme druhým, protože je vidíme jako ztělesnění Boha. Bůh se projevuje skrze každou lidskou bytost určitým způsobem. V rodině může mít každý jiné povolání. Jeden bude lékařem, druhý hudebníkem, a tak dále. Jsou ale jedna rodina. Večer se sejdou a jedí společně. Každý člověk je jedinečný svým vlastním způsobem, a tato jedinečnost musí být použita pro zlepšení tohoto světa.

Je naprostá pravda, že ten, kdo slouží Bohu, se rovněž modlí, a stejně tak ten, kdo se modlí, slouží také Bohu. Řekněme, že se někdo modlí v jeskyni v Himálajích. Když se stane dobrým člověkem, bude na zemi o jednoho nebožského člověka méně. Tímto způsobem člověk, který se modlí v himálajských jeskyních, slouží rovněž lidstvu.

Naproti tomu ten, kdo nabízí svou službu, se také zvláštním způsobem modlí. Neaspirující člověk nezasvětí svůj život ani na jedinou vteřinu. Dobrý člověk zasvětí celý svůj život. Toto zasvěcení není nic jiného než aspirace. Člověk, který ztělesňuje světlo, nemůže být oddělen od člověka, který nabízí své světlo celému světu.