Část I

Vzniká neposlušnost z nedostatku jednoty s Nejvyšším v tobě?1

Sri Chinmoy: Ano, to je naprostá pravda! Pokud použijete svoji oddělující mysl, nebudete ztotožněni s Vůlí Nejvyššího ve mně. Chcete-li se ztotožnit s Vůlí Nejvyššího, nepoužívejte mysl. Když vás Nejvyšší ve mně o něco požádá, musíte v tu chvíli říci: „Nemám mysl. Jediná věc, kterou v těle mám, je srdce. Já dokonce ani nemám tělo, i moje tělo je samé srdce.“ V opačném případě budete mít poslušnost v srdci, ale v mysli, vitálnu a těle nebude nic. Pokud ale každá vaše součást je srdcem, vaše bytí je jako strom. Jestliže zatřesete kmenem stromu, všechny jeho větve, lístky a květy se rovněž zatřesou. Zatřesete-li rostlinou, uvidíte, jak se celá rostlina třese od vrcholku až po konec.

Z vnějšího úhlu pohledu je jasné, že každá část vašeho těla má jiné jméno. Ale z duchovního úhlu pohledu by všechny měly mít jedno jméno, a tím jménem je poslušnost. To je duchovnost v souladu s naší indickou tradicí. Jestliže se dotknete své ruky, musíte cítit, že existuje jenom proto, aby poslouchala Nejvyššího ve mně, což je tentýž Nejvyšší, který je ve vás. Dotknete-li se očí, musíte cítit, že jsou zde jenom kvůli poslušnosti k Nejvyššímu. Když se dotknete hlavy, vlasů, nebo dokonce nehtů na prstech na nohou, musíte mít pocit, že se nedotýkáte ničeho jiného než své božské poslušnosti. Každá část vašeho těla, každá buňka, každá kapka krve musí cítit, že je součástí vaší božské poslušnosti. Pokud máte takový pocit, neposlušnost nikdy, nikdy nemůže vzniknout.


SCA 436-442. Sri Chinmoy odpověděl na tyto otázky o poslušnosti 26. května 1997.