Co se stane ve vnitřní i vnějším světě, když neposlechneme Nejvyššího v tobě?

Sri Chinmoy: Neposlušnost zpomaluje tvoji cestu. Řekněme, že do nějakého cíle máš dorazit za určitý čas, dejme tomu za čtyři hodiny, ale kvůli vnější neposlušnosti cesta zabere dvacet nebo čtyřicet hodin. Ale když neposlechneš Nejvyššího ve mně ve vnitřním světě, může to trvat čtyřicet let. Když na vnitřní úrovni uděláš něco špatně a pokud tvoje vnitřní neposlušnost pokračuje dál, může taková cesta zabrat celý život. Vnější neposlušnost zpomalí tvůj pokrok o pár dní nebo týdnů nebo pár měsíců. Ale vnitřní neposlušnost může zpomalit tvůj pokrok na neurčito. Pokud neposlechneš Nejvyššího ve mně na vnitřní úrovni, musíš vědět, že v tvé povaze je něco velice špatného. Potom ani na smrtelné posteli nebudeš moci nic udělat, bez ohledu na to, jak moc budeš plakat a plakat. Takže vnitřní neposlušnost je nekonečně, nekonečně horší než vnější neposlušnost.

Neposlušností je mnoho druhů. Když řeknu svému „nejlepšímu žákovi“, aby přišel v nějakou konkrétní hodinu a on se opozdí, nejde o vážnou neposlušnost. Pokud jde o vnější neposlušnost, Bůh je více shovívavý a rychle odpouští. Když jde ale o vnitřní neposlušnost, Bůh tak rychle neodpouští. Velice často používá Svoji Sílu Spravedlnosti, protože vnitřní neposlušnost je téměř neléčitelná nemoc. Ale i tato nemoc bude muset být nakonec vyléčena.

O tvé vnitřní neposlušnosti víme jenom ty a já, tvoje duše a moje duše. Občas pozoruji, že někteří lidé záměrně otevírají dveře špatným silám. Když vím, že se blíží bouře, mohu nechat otevřené dveře a užívat si bouře. Můj pokoj to ovšem zcela zničí. I v duchovním životě občas vím, že určití lidé udělají něco špatného ještě předtím, než to skutečně udělají, protože vidím síly, které na ně útočí. Občas pozoruji, jestli jim dovolí vstoupit, nebo jestli s nimi chtějí bojovat. Pozoruji, jestli těmto opicím dovolí vstoupit dovnitř a dovolí jim, aby je pokousaly, nebo jestli je hodlají zastrašit, aby je nepokousaly.