Když mluvíte o míru, máte na mysli svět bez válek, nebo jde o individuální mír?

Sri Chinmoy: Napřed musí přijít individuální mír. Budu-li mít mír mysli a vy jej budete mít také, žádná válka nevypukne. Ale když nebudu mít mír mysli, budu neustále nejistý, budu žárlit a budu se vás bát. Budu si myslet, že mě hodláte kdykoliv napadnout, takže vás budu chtít napadnout jako první. Nebo se budu cítit nadřazeně a budu vám chtít tuto nadřazenost ukázat; budu chtít dokázat, že jsem větší a silnější než vy, takže vyhlásím válku. To všechno vychází z mysli. Je to tak, války vždy začínají v mysli. Pokud však budu žít v srdci a budu cítit svoji jednotu s vámi, nebudu postižen nejistotou a žárlivostí. Bude zde jenom mír jednoty. Říkám tedy světu: „Žijme v srdci, nikoli v mysli. Válka je v mysli, ale láska a mír jsou v srdci.“

Svět naneštěstí stále žije v mysli. Každá země se buď snaží předvést svoji nadřazenost, nebo se bojí jiných zemí, takže svět velice postrádá mír. Jak může svět mír získat? Pomocí modlitby a meditace. Získám-li mír ze své modlitby a meditace, nebudu útočit proti vám, ani proti komukoliv jinému. A můj mír mysli vás bude inspirovat, abyste se také modlil, meditoval a získal mír mysli. Takže z individuálního míru můžeme získat kolektivní mír.

Moje zbožné poselství světu zní takto: získejme nejprve individuální mír a od něj přejděme ke kolektivnímu míru. Je-li v zahradě jedna krásná květina, postupně díky ní vyrostou další. Ale nemohu mít okamžitě stovky a tisíce květin díky té jediné květině; to není možné. Jestliže má jeden člověk mír mysli, získá díky němu někdo jiný inspiraci, aby si také rozvinul mír mysli. Pokud bude mít jedna země na světě mír, bude inspirovat další země, aby jej také měly.