Když se setkáváte s různými světovými politiky, o čem spolu mluvíte?

Sri Chinmoy: Dnes jsem se setkal s představitelem vaší země. Byl ke mně výjimečně, výjimečně laskavý, soucitný a milý. Všichni se modlíme k Bohu za světový mír, takže když se setkávám se světovými osobnostmi, mluvíme jenom o tom, jak vybudovat míruplný svět. Mnoho světových osobností jsou politiky, ale já o politice nic nevím. Setkávám se s nimi jako student míru a milovník míru. Oni vědí, že já politice nerozumím, ale přesto jsou ke mně laskaví natolik, aby se se mnou setkali, protože si upřímně přejí vybudovat mír na zemi. Takže mluvíme o naší oduševnělé službě lidstvu, o míru a jednotě.

Reportér: Jak s tím souvisí meditace?

Sri Chinmoy: Meditace je krajně důležitá. Kdybychom nemeditovali, neměli bychom ani špetku míru. Meditace uklidňuje a tiší mysl. (Sri Chinmoy předvádí meditaci) Touto meditací snáším seshora mír. Pokud dokážete meditovat patnáct minut, nebo půl hodiny denně, mysl se ztiší, bude klidná, mírná a pokojná.