Myslíte během meditace na něco konkrétního?

Sri Chinmoy: Během meditace bychom neměli myslet na nic; měli bychom v mysli udržovat ticho a klid. Mysl je svou povahou neklidná jako povrch moře. Pokud ale jdeme hluboko dovnitř, jestliže se dokážeme ponořit až na samé dno moře, zjistíme, že je tam samý mír. Tento mír můžeme nalézt buď pomocí modlitby, nebo meditace.

Reportér: Co když máme pokojné myšlenky?

Sri Chinmoy: Jakmile mysl ztišíme, přijdou dobré myšlenky, inspirující myšlenky. Pokud ale začneme tím, že se snažíme myslet na dobré věci, takové myšlenky nepřijdou.