Myslíte během meditace na něco konkrétního?

Sri Chinmoy: Během meditace bychom neměli myslet na nic; měli bychom v mysli udržovat ticho a klid. Mysl je svou povahou neklidná jako povrch moře. Pokud ale jdeme hluboko dovnitř, jestliže se dokážeme ponořit až na samé dno moře, zjistíme, že je tam samý mír. Tento mír můžeme nalézt buď pomocí modlitby, nebo meditace.

Reportér: Co když máme pokojné myšlenky?

Sri Chinmoy: Jakmile mysl ztišíme, přijdou dobré myšlenky, inspirující myšlenky. Pokud ale začneme tím, že se snažíme myslet na dobré věci, takové myšlenky nepřijdou.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 2.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2014.

Toto je 1069th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 2, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »