A co sport? Co má společného s vaším posláním?

Sri Chinmoy: Fyzická zdatnost je velice důležitá. My se nevěnujeme sportu kvůli tomu, aby z nás byli nejlepší běžci nebo nejlepší atleti na světě. Modlíme se k Bohu, aby udržel naše fyzická těla v dobrém stavu, abychom se mohli brzo zrána modlit a meditovat a začít náš den se zbožným srdcem. Kdybychom se nevěnovali sportu a necvičili pro udržení fyzické kondice, mohli bychom zeslábnout, onemocnět a trpět všemi možnými bolestmi a nemocemi. Potom bychom neměli inspiraci vstávat brzo ráno, modlit se a meditovat. Takže když myslíme na sport, myslíme na fyzickou zdatnost, nikoli na fyzickou nadřazenost. Tou nejdůležitější věcí v našem životě je modlitba a meditace, a obojí nemůžeme vykonávat, když nejsme fyzicky zdraví.