Mám takový špatný zvyk, že všude chodím pozdě. Přitom mám pocit, že bych mohl všude chodit včas, ale nějak se tomu dostatečně nevěnuji. Jak můžu pocítit, že je důležité, abych byl všude načas?

Sri Chinmoy: Podařilo se ti dosáhnout mnoha, mnoha světových rekordů. Ty víš, že když chceš zlomit nový světový rekord, mnohokrát dostaneš vnitřní pobídku, abys šel ihned ven a začal trénovat. Pokud nemáš něco velice naléhavého na práci, nezdržuješ se ani deset minut. Neřekneš si: „Když vyrazím za deset minut nebo až za dvě hodiny, nic se nestane, protože bude pořád ještě světlo.“ Ne! Když něčemu přikládáš důležitost, chceš to udělat ihned. To ti dává štěstí.

Jde o to, jak moc si ceníš štěstí tvého Gurua. Řekneš: „Guru je šťastný, protože pro něj dělám toto a tamto.“ To je pravda, ale naší filozofií je sebepřekonání. Jsi spokojený se skutečností, že jsem šťastný, protože jsi udělal ty věci, o které jsem tě požádal. Ale kdybys ty věci udělal dříve, byl bych šťastnější. Když máš potřebné schopnosti na to, abys něco udělal okamžitě, proč bys to měl zdržovat?

My věříme v radost, ale radost je spojena s určitou úrovní. Ty řekneš: „Když udělám toto, Guru bude šťastný. Když udělám něco jiného, Guru bude šťastnější. A když udělám něco zcela jiného, Guru bude nejšťastnější.“ Takže co uděláš? Uděláš věc, ze které budu nejšťastnější. Stejně musíš cítit: „Když udělám něco v sedm hodin, Guru bude šťastný. Když to udělám o půl sedmé, Guru bude šťastnější. Když to udělám v šest hodin, Guru bude nejšťastnější.“ V takovém případě hraje úroveň svoji roli. Pokud si tedy ceníte mého nejšťastnějšího úsměvu, nebo mé nejvyšší hrdosti na vás, určitě uděláte věci, o které vás žádám, rychleji než nejrychleji. V opačném případě můžete říci: „Dokud je na mě hrdý, jsem spokojený.“ Jestliže však chcete srovnat, jak jsem šťastný nebo jak jsem na vás hrdý, když něco uděláte rychle, namísto pomalu, musíte vědět, že je to nesrovnatelné.

V Indii někteří studenti říkají: „Pokud mám 33 bodů ze sta, udělám zkoušku.“ Mají tento hloupý přístup a jsou šťastní. Jiní budou plakat, když nedostanou všech sto bodů, dokonce i 99 bodů jim nestačí. Spokojíte-li se s tím, že zkouškou nějak projdete, co s tím mohu udělat? Pokud však dychtíte po tom, abyste měli tu nejvyšší známku, plných sto bodů, co vám v tom brání? Jde jenom o nedostatek vaší dychtivosti. Když získáte sto bodů, bude na vás hrdý nejenom váš učitel, ale i vy sami.

Musíte vědět, jakou úroveň chcete udržovat. Některým žákům naprosto stačí, když prostě zůstávají v lodi. Je jim jedno, že spí a chrápou. Jiní žáci inspirují kormidelníka a pomáhají mu, aby loď plula rychle, rychleji, nejrychleji.