Paní Guruge: Moje otázka se týká karmy. Jak se to srovnává s Védantismem (advaitou)? Oni nevěří v karmu.

Sri Chinmoy: Existuje někdo, kdo by nevěřil v zákon karmy? Každý zná přísloví: „Jak zaseješ, tak také sklidíš.“ Může ovšem dojít k božskému zásahu. Pokud sestoupí Boží Milost, Boží Soucit a Boží Odpuštění, zákon karmy může být zrušen. Bůh může karmu zrušit. Pokud zlobivý chlapec bezohledně udeří chlapce ze sousedství, otec oběti přijde potrestat viníka. Ale potom zasáhne otec zlobivého chlapce. Protože chová k synovi velikou náklonnost, nedovolí druhému otci, aby chlapce udeřil. Řekne: „Ano, můj syn to udělal. Vím, že je to špatné a že už to nikdy neudělá. Ale nedovolím ti bít mého syna.“ Protože otec viníka je velice silný, otec oběti se podřídí.

Úplně stejně nás může ochránit Bůh. Uděláme mnoho, mnoho špatných věcí, ale občas náš Milovaný Otec Nejvyšší poruší svůj vlastní Kosmický Zákon a zachrání nás. V takových okamžicích chce náš Otec hrát roli Boha Odpuštění, ať už proto, že jsme pro něj udělali něco dobrého, nebo proto, že má naději, že nakonec se z nás stanou hodné děti. Říká: „Teď udělaly něco špatného, něco hrozného, ale v budoucnosti to už neudělají.“ Nebo může říci: „Během let se mnohokrát, mnohokrát modlili za Moje Vítězství, nebo udělali různé věci, abych byl šťastný. Tak jim ukáži Své Odpuštění.“ Pokud však na druhou stranu vidí, že opravdu není žádná naděje, že jsme opravdu špatní lidé a že ty špatné věci budeme pořád opakovat, řekne: „Ne, musíš dodržet Kosmický Zákon. Udělal jsi něco špatného, takže musíš být potrestán.“

Občas se stává, že nejenom Nejvyšší dá najevo svůj nekonečný Soucit a Odpuštění, ale totéž učiní i duchovní Mistr, který jej reprezentuje. Je pravda, že Nejvyšší je oceán a duchovní Mistr je jenom drobná kapka. Ale tato drobná kapka se zcela ztotožňuje s nekonečným oceánem a svoji jednotu s ním dobře zná. A samotný oceán určil tuto kapku, aby pomáhala těm, kteří ještě naneštěstí nejsou těmito kapkami. Takže zákon karmy je velice složitá věc a není zde žádné pevné a neměnné pravidlo. Když uděláme něco špatného, budeme podle přísného výkladu zákon karmy potrestáni. Jestliže na druhou stranu uděláme něco dobrého, zákon karmy říká, že budeme odměněni. My však naneštěstí očekáváme, že výsledky se dostaví ihned. Zapomněli jsme ovšem na všechny ty špatné věci, které jsme udělali kromě té jedné dobré věci. Ještě předtím, než jsme udělali jednu velice dobrou věc, než jsme udělali něco, co považujeme za vrcholnou oběť, jsme možná udělali mnoho špatných věcí. To je důvod, proč nezískáváme výsledky našeho božského činu. Bůh využívá našeho dobrého činu, aby zrušil všechny ty hrozné věci, horší než nejhorší, které jsme za všechna ta léta udělali. My říkáme: „Bůh nemá oči, Bůh nemá uši.“ Ve skutečnosti nám však Bůh předvádí svůj bezmezný Soucit, když dává ten náš jeden malý dobrý čin na stejnou úroveň, jakou mají všechny naše špatné činy. Tímto způsobem nás zachraňuje od velkého karmického utrpení.

Takže pokud žijeme duchovním životem, nemůžeme nikdy říci, jak Bůh odpoví na naše činy. V obyčejném lidském životě obvykle platí zákon příčiny a následku. Ale v duchovním životě pozorujeme docela často zásah božské Milosti. To se děje proto, že díky duchovnímu životu se neustále modlíme k Bohu. Dokonce i když jenom žádáme o chutnou svačinu, alespoň řekneme „Bůh“ a „Nejvyšší“. Bůh tedy řekne: „Alespoň použil Moje Jméno.“ Ale člověk, který nežije duchovním životem, Boha o nic nežádá.