Jak vypadá blaženost?

Sri Chinmoy: Blaženost není věc, kterou můžete vidět. Jde o to, abyste ji cítili, vrostli do ní a stali se blažeností samotnou. Ale pokud chceš brát blaženost jako pozemské dosažení nebo pozemský materiální objekt, nebo si přeješ ji popsat pozemským způsobem, pokus se představit si, že ses najednou stal tou nejvyšší horskou výškou. Stal ses nejvyšší horou, nejkrásnějším měsícem, nejmocnějším sluncem, největším oceánem. Když si dovedeš představit, že ty sám jsi něčím, co je větší než největší, vyšší než nejvyšší a velice krásné a velice mocné, získáváš pocit, který se nazývá blaženost. Ale tato blaženost není skutečnou nebo čistou blažeností. Skutečná blaženost je uvnitř; je hluboko uvnitř. Jakmile se ztotožníme s Bohem, pijeme a dýcháme Boží Vůli.