Vyrovná se někdy žákova láska Mistrově lásce k žákům?

Sri Chinmoy: Mistrova láska k žákům téměř vždy zdaleka překonává lásku žáků k Mistrovi. V některých vzácných případech žáci překonali svého Mistra. Je přirozené, že v takové chvíli ten, kdo byl dříve žákem, bude mít více lásky než jeho Mistr. Už se několikrát stalo, že žáci zdaleka překonali své Mistry.

Dokud žák nerealizuje Boha tak, jak to učinil jeho Mistr, bude mít vždy méně lásky k Mistrovi než on k němu. Dokonce i kdy žák realizuje Boha, Mistr v té chvíli nebude spát. Mistr učiní pokrok stejným způsobem jako jeho žák, takže i potom bude k němu chovat větší lásku než žák k němu. Na druhou stranu, jak jsem již řekl, pokud žák zdaleka překoná Mistra, což se již v několika případech stalo, je jen přirozené, že žákova láska bude větší než Mistrova.