Jak se dá nejlépe vnést nový život do každého nového dne?

Sri Chinmoy: Nejlepší způsob, jak vnést nový život do nového dne je brzo zrána nabídnout nekonečnou vděčnost Bohu Stvořiteli a Bohu stvoření. Když rozkvétá naše srdce vděčností, okamžitě pokrývá celý svět. Krása a vůně vděčnosti bude vždy mezi božskými kvalitami hledajícího nepřekonatelná. Takže odpovědí je vděčnost, vděčnost, vděčnost!