Odkud pochází tvoje sladší než nejsladší sladkost?

Sri Chinmoy: Protože mi tak lichotíš, mohu zalichotit i sám sobě. Tvoje lichocení se nedá srovnávat s mým vlastním! Moje sebe-lichocení zdaleka překonává všechny tvoje mentální halucinace a pomyslné lichotky.

Moje sladkost pochází z krásy mého univerzálního srdce a z vůně mé transcendentální duše.

Právě včera jsem se v P.S. 86 stal svým vlastním univerzálním srdcem a transcendentální duší. Nešlo o pouhé pozorování, nešlo o pocity, ale stal jsem se jimi. Doufám, že někteří lidé viděli něco neobvyklého. Pro některé je poznání mé transcendentální výšky a univerzální délky nesplnitelným úkolem. Vidět a cítit skutečnou skutečnost je nesplnitelný úkol. Ale vidět něco nebo cítit něco neobvyklého v tom obvyklém smyslu slova je docela možné. Opravdu doufám, že včera v P.S. 86 někdo cítil a viděl něco neobvyklého.