Pozná tě Amerika a naplní tě ještě v době, kdy budeš tady na zemi?

Sri Chinmoy: Na tvoji otázku musí odpovědět buď Samotný Bůh, nebo žáci jako jsi ty, kteří se velice upřímně a oddaně snaží zde na zemi projevit moje světlo Božskosti. Závisí to na žácích, kteří se o to bezesně pokoušejí. Na druhou stranu, někdo se může bezesně snažit, ale pokud mu zároveň chybí upřímnost, dychtivost a nadšení, jeho bezesné úsilí nebude mít účinek. Člověk může pracovat hodiny a hodiny, ale když nemá upřímnost, dychtivost nebo nadšení, není možné projevit moje světlo.

Takže odpověď na tvoji otázku ti může dát Bůh Sám nebo žáci, kteří se mě snaží projevit po celém světě. Já jsem ten poslední člověk, který by ti mohl odpovědět.