Jak tvé vícedenní závody přispívají světu?

Sri Chinmoy: Ať už jde o běh na dlouhé nebo krátké trati, skok daleký nebo hod koulí, jakýkoli výjimečný výkon vykonaný ve vnějším světě na zemi je známkou skutečnosti, že ve vnitřním světě takové schopnosti existují. Musíme je jenom použít. Tyto schopnosti, kterých si vážíme, kterých si ceníme a které obdivujeme, lze ve vnitřním světě pozorovat, cítit a získávat v nekonečně větším měřítku.

Inspirace, kterou dáváme sami sobě nebo světu tím, že používáme výjimečné schopnosti, přichází z neustále rostoucí aspirace vnitřního světa. Naše dosažení jsou určena k projevení Božskosti, ke zvýšení vnímavosti světa a k tomu, abychom nakonec připravili vnější svět k přijetí vnitřních kapacit lásky, míru a blaženosti v bezmezné míře.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 12.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1289th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 12, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »