Jak tvé vícedenní závody přispívají světu?

Sri Chinmoy: Ať už jde o běh na dlouhé nebo krátké trati, skok daleký nebo hod koulí, jakýkoli výjimečný výkon vykonaný ve vnějším světě na zemi je známkou skutečnosti, že ve vnitřním světě takové schopnosti existují. Musíme je jenom použít. Tyto schopnosti, kterých si vážíme, kterých si ceníme a které obdivujeme, lze ve vnitřním světě pozorovat, cítit a získávat v nekonečně větším měřítku.

Inspirace, kterou dáváme sami sobě nebo světu tím, že používáme výjimečné schopnosti, přichází z neustále rostoucí aspirace vnitřního světa. Naše dosažení jsou určena k projevení Božskosti, ke zvýšení vnímavosti světa a k tomu, abychom nakonec připravili vnější svět k přijetí vnitřních kapacit lásky, míru a blaženosti v bezmezné míře.