Jak může být člověk nadřízeným, a přitom si udržet dětské srdce?

Sri Chinmoy: Především musíš znát kvality dětského srdce. Těmito kvalitami jsou sympatie, upřímnost, čistota, sladkost a štěstí. Jakožto nadřízený si myslíš, že musíš neustále udržovat nadřízený pocit, důstojnost, a tak podobně. Ale božský nadřízený nebo inspektor bude mít pocit, že skutečným inspektorem je samotný Nejvyšší. Takže se snaž používat všechny božské kvality, namísto abys předváděl pozemské, lidské kvality, které používá inspektor. Když mluví pýcha, nezíská nic. Když mluví sladkost, získá všechno.

V každém okamžiku používej svůj úsměv, soucit, jednotu a moudrost. Nemůže existovat větší moudrost než sladký úsměv. Takový sladký úsměv je spontánním vyjádřením dětského srdce. Inspektor snadno může udržet svoje dětské srdce a zařídit, aby vše pracovalo uspokojivým způsobem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 12.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1289th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 12, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »