Jak může být člověk nadřízeným, a přitom si udržet dětské srdce?

Sri Chinmoy: Především musíš znát kvality dětského srdce. Těmito kvalitami jsou sympatie, upřímnost, čistota, sladkost a štěstí. Jakožto nadřízený si myslíš, že musíš neustále udržovat nadřízený pocit, důstojnost, a tak podobně. Ale božský nadřízený nebo inspektor bude mít pocit, že skutečným inspektorem je samotný Nejvyšší. Takže se snaž používat všechny božské kvality, namísto abys předváděl pozemské, lidské kvality, které používá inspektor. Když mluví pýcha, nezíská nic. Když mluví sladkost, získá všechno.

V každém okamžiku používej svůj úsměv, soucit, jednotu a moudrost. Nemůže existovat větší moudrost než sladký úsměv. Takový sladký úsměv je spontánním vyjádřením dětského srdce. Inspektor snadno může udržet svoje dětské srdce a zařídit, aby vše pracovalo uspokojivým způsobem.