Část VII

Guru, reinkarnovali se všichni lidé, kteří ve svých minulých životech meditovali mnoho hodin?7

Sri Chinmoy: Většina se reinkarnovala. Museli!

Meditují teď vědomě, nebo se více zapojili do moderního života?

Sri Chinmoy: Někteří z nich do moderního života nevstoupili. Jsou stále v Indii a v jiných východních zemích, kde se modlí a meditují. Na druhou stranu někteří chtěli rozšířit svoje zkušenosti a postupují v duchovním životě pomalu. To je důvod, proč jsou nyní v Americe nebo v jiných západních zemích. Jiní mají pocit, že to, co už přijali, je víc než dostatečné, takže se nyní mohou inkarnovat na Západě. Další už dosáhli částečné realizace Boha a mají pocit, že věda je lepší než duchovnost! Podle jejich teorie věda udělá něco významného a miliony lidí z toho mají okamžitý prospěch. Neuvědomují si, že jediná sekunda dobré vůle duchovního Mistra může ovlivnit tisíce a milióny lidí.

Tady s vámi žertuji, ale během jediné sekundy mohu poslat pomocí okultní a duchovní síly trochu své dobré vůle a ta se okamžitě rozšíří. Toto věda nedokáže. To je důvod, proč Svámí Vivékánanda a jiní říkávali: „Když duchovní Mistr pošle z vrcholku Himálají na pár sekund dobrou vůli, pokryje celý svět.“ Věda může svrhnout atomovou bombu, ale může zničit jedno nebo dvě města. Svět je velice rozlehlý. Kolik atomových bomb by bylo potřeba ke zničení celého světa? Ale ve vnitřním světě několik sekund dobré vůle okamžitě vstoupí do duší miliónů a miliónů lidských bytostí.

Toto je stoprocentní pravda, ale musíte se dostat na úroveň, kde to můžete vidět a cítit. Existuje mnoho a mnoho věcí, které nemůžeme ostatním dokázat, dokud se nedostanou na tuto úroveň. Zdravotní sestra zná možnosti lékaře, ale co já vím o medicíně? Duchovní Mistři dosáhli určité úrovně. Jakmile z této úrovně pošlou dobrou vůli, rozšíří se do všech směrů. Sri Ramana Maháriši říkával, že během jediné sekundy poslal dobrou vůli a ta pokryla celý svět. On si to nepředstavoval, neklamal sám sebe. Já vím, že i když pošlu dobrou vůli teď, když odpočívám se svými žáky, během několika sekund dorazí ke každému člověku, bez ohledu na to, kolik duší je teď na zemi. A pokud máte jinou úroveň a chcete poslat dobrou vůli na onen svět, okamžitě půjde i tam.

Zrovna včera byly v novinách fotografie z povrchu Marsu. Četl jsem ty noviny určitým uvolněným způsobem a spatřil jsem to. Nebyla to moje mentální halucinace, když jsem se díval na tu fotografii asi minutu, viděl jsem mnoho bytostí! Člověk tam ještě nepřistál, ale ty fotografie již byly pořízeny. Ta planeta vypadala nádherně, se zelení, podobně jako Země. Když jsem se koncentroval, věřte mi, mnoho bytostí dychtivě jedlo moje světlo! „Dychtivě“ je to správné slovo!

Byla to snad moje představivost? Šrí Rámakrišna by řekl, že ne, nebyla to představivost, byla to naprostá pravda. Sri Aurobindo by řekl, že to byla naprostá pravda. Ale zeptejte se někoho jiného, nějakého obyčejného člověka a on vám řekne, že to byla moje mentální halucinace, něco horšího než představivost. Komu mám věřit? Když se koncentruji, něco vidím, právě tak, jako vidím vás zde. Pokud někdo jiný řekne: „Ne, on nic neviděl,“ co mám dělat? Nechť je ten člověk spokojený s tím, co říká.

Konec konců, já jsem ten, kdo snědl mango. Snědl jsem mango a pochutnal jsem si na něm, ale vy řeknete: „Ne, on žádné mango nesnědl,“ mně to nevadí. Teď jím tuto palačinku a vy jste zrovna zde, takže mi uvěříte. Ale z těch, kteří zde nejsou, někteří uvěří a jiní ne. Ztratím snad chuť toho, co jsem snědl, když mi někdo nebude věřit? Ne!


SCA 470-478. Sri Chinmoy odpovídal 8. července 1997 na otázky žáků během neformálního setkání.