Otázky na téma duše

Když jsem byl po nehodě v nemocnici, měl jsem zážitek toho, co ty nazýváš vyšším já. Byla to jenom jednorázová událost, nebo budu mít takový zážitek i někdy v budoucnosti?1

Sri Chinmoy: Pokud to bude Vůle Nejvyššího, můžeš mít takový zážitek znovu. Vím však, že už jsi měl mnohem vyšší zážitek, než je ten z nemocnice.


SCA 481-530. Na tyto otázky odpovídal Sri Chinmoy 27. 11. 1996.