Jestliže má duše občas potíže s osvícením ostatních částí bytosti, co jí nakonec dovolí vyjít na povrch a vést neposlušné části — tělo, vitálno, mysl a srdce?

Sri Chinmoy: Duše dává příležitost neposlušným částem naší bytosti — tělu, vitálnu, mysli a srdci — aby byly samy od sebe poslušné Bohu. Ale když duše cítí, že je to téměř beznadějné, použije ohromnou moc danou Bohem, aby dostala tyto neposlušné části pod svou kontrolu, aby byly přinuceny vidět Světlo a kráčet po cestě ke Světlu. Je jako lidská matka, která na počátku prosí své děti, aby byly hodné, božské a dokonalé. Když vidí, že jí nevěnují žádnou pozornost a ona vyčerpá veškerou svoji trpělivost, potrestá je a přinutí, aby byly hodné podle jejích představ.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 13.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 13, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »