Jestliže má duše občas potíže s osvícením ostatních částí bytosti, co jí nakonec dovolí vyjít na povrch a vést neposlušné části — tělo, vitálno, mysl a srdce?

Sri Chinmoy: Duše dává příležitost neposlušným částem naší bytosti — tělu, vitálnu, mysli a srdci — aby byly samy od sebe poslušné Bohu. Ale když duše cítí, že je to téměř beznadějné, použije ohromnou moc danou Bohem, aby dostala tyto neposlušné části pod svou kontrolu, aby byly přinuceny vidět Světlo a kráčet po cestě ke Světlu. Je jako lidská matka, která na počátku prosí své děti, aby byly hodné, božské a dokonalé. Když vidí, že jí nevěnují žádnou pozornost a ona vyčerpá veškerou svoji trpělivost, potrestá je a přinutí, aby byly hodné podle jejích představ.