Jak vypadají každodenní činnosti duše?

Sri Chinmoy: Duše se věnuje mnoha činnostem, které vykonává každý den. Duše každý den pozoruje možnosti těla, vitálna, mysli a srdce. Duše se snaží inspirovat každého člena své rodiny a zároveň tak naplňuje Vůli Nejvyššího. Avšak běda, tělo, vitálno i mysl velice často snažení duše vehementně vzdorují.