Jak vypadají každodenní činnosti duše?

Sri Chinmoy: Duše se věnuje mnoha činnostem, které vykonává každý den. Duše každý den pozoruje možnosti těla, vitálna, mysli a srdce. Duše se snaží inspirovat každého člena své rodiny a zároveň tak naplňuje Vůli Nejvyššího. Avšak běda, tělo, vitálno i mysl velice často snažení duše vehementně vzdorují.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Sri Chinmoy odpovídá, část 13.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 1290th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Sri Chinmoy odpovídá, část 13, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »