Část III

SCA 51-54. Text rozhovoru Sri Chinmoye s panem Shin Inoue, koordinátorem Japan Overseas Co-operation Volunteers (JOCV), v Suva City, Fiji, leden 1994

Pan Inoue: Odkud pochází vaše energie?

Sri Chinmoy: Energie přichází z pocitu jednoty. Jestliže jsem izolovaný člověk, jestliže jsem oddělený od vás, od ní a od něj, moje energie je velice omezená; je to jenom kapka. Pokud jsem já kapkou, pokud jste vy kapkou a ona je kapkou, každý z nás má jenom špetku energie. Jakmile však vybuduji jednotu s vámi, s ním a s ní, z mé jediné kapky se stanou čtyři. Oceán je velice rozlehlý, ale skládá se z bezpočtu kapek. Právě to veliké množství kapek dává oceánu jeho rozlehlost. Když si vybudujeme jednotu s ostatními, budeme jako oceán, s neomezenou silou a energií.

Díky jednotě nezískáme jenom energii, ale i radost. Pokud má strom jen jeden krásný květ nebo jeden chutný ovocný plod, nebudeme mít z něj radost. Teprve až když má strom mnoho květů nebo plodů, máme radost. Na druhou stranu, jak bychom mohli mít květy a ovoce bez stromu? Takže strom je také nezbytný. Strom je dokonalý teprve tehdy, když má květy a plody. A teprve tehdy získáme skutečnou radost.

Naši jednotu s ostatními nebudeme schopni vybudovat jenom tím, že na ně budeme myslet — to nestačí. Musíme se modlit k Všemocnému. Musíme se modlit k našemu Nebeskému Otci, jenž je nekonečný, aby nám dal jednotu s každým člověkem. Teprve když Bůh vyslyší naše modlitby, dostaneme neomezenou energii.

Když si naše srdce vybudují jednotu s ostatními, budeme mít ve svých životech ohromný mír. Uvnitř míru je neomezená energie, která nám umožňuje dosáhnout mnoha věcí. Pokud však naše činy nevycházejí ze skutečného pocitu jednoty a vnitřního míru, budou mít jen malou hodnotu. Politici neustále mluví o míru, ale ve většině případů tento mír pochází jenom z mysli. Dokud to nejsou opravdoví hledající a milovníci Boha, kteří se modlí a meditují, jejich řeči o míru jsou jenom řeči — pouhá bezvýznamná slova. Já třeba řeknu, že se snažím o mír, ale tajně se pokusím stoupnout vám na hlavu. Řeknu, že půjdu vpřed mírovou cestou, ale ve skutečnosti se pohnu vpřed jenom tehdy, když budete za mnou.

Když hledající a milovníci Boha mluví o míru, vychází to z jejich pocitu jednoty; vychází to ze srdce. Takový mír není založený na pocitu oddělenosti, ale na skutečné lásce a zájmu. Doopravdy se zajímám o váš úspěch, o váš pokrok, o vaši dokonalost a vy se zajímáte o moje. Nepokouším se po vás vyšplhat nahoru nebo být před vámi. Ne, já cítím, že se nacházíte uvnitř mého srdce. Kamkoliv půjdu, ponesu si vás ve svém srdci mé modlitby; a kamkoli půjdete vy, ponesete si mě ve svém srdci vaší modlitby. Takže mír pochází z modlitby a meditace, a ne z vnější řeči.