Pan Inoue: Právě jste hovořil o důležitosti modlitby a meditace. Zajímalo by mě, jestli jsou v našich každodenních životech i jiné věci, které jsou důležité a kterým bychom měli věnovat pozornost.

Sri Chinmoy: Sri Chinmoy: Modlitba a meditace zahrnují vše, musíme však vědět, že existují dva druhy modlitby. Jedna modlitba je jenom pro mě: modlím se k Bohu, aby ze mě udělal dobrého člověka, modlím se k Bohu, aby pro mě udělal toto nebo tamto. Tento druh modlitby mě v konečném důsledku neuspokojí. Dokonce i kdyby mi Bůh dal všechno, oč jej požádám, uvidím kolem sebe bezpočet lidí, kteří tyto věci nemají — lidí, kteří jsou hladoví, chudí a nešťastní. Jakmile zjistím, že ostatní jsou nešťastní, nebudu mít ze své modlitby radost, bez ohledu na to, jaké výsledky přinese. Pokud se ale budu modlit k Bohu, aby dal všem svoji Lásku, Soucit a Požehnání a moje modlitba bude vyslyšena, budu skutečně šťastný. Takže se modleme k našemu Nebeskému Otci, aby dal všem vnitřní potravu, a až On vyslyší naše modlitby, bude to skutečně božská hostina.

Když rodiče dají něco jednomu dítěti a ostatní děti to nedostanou, budou smutní a děti budou plakat a žárlit. Má-li rodina deset členů a otec přinese jenom jeden kus ovoce, devět lidí nic nedostane. Jak může být šťastný ten obdarovaný, když uvidí smutné tváře ostatních? Ze stejného důvodu se modlím, aby Bůh dal svoje Požehnání, Lásku a Zájem všem. Jenom takto budeme všichni opravdu šťastní. Nikdy nebudu spokojený, pokud se budu modlit jenom pro sebe. Všechno, co děláme, musíme dělat pro všechny.