Pan Inoue: Jak vím, věnujete velkou pozornost péči o fyzické tělo. Mohl byste mi prosím říci, proč to děláte?

Sri Chinmoy: Vy pocházíte z Japonska. Řekněme, že někde v Japonsku je nějaký šintoistický chrám s nádherným oltářem. Pokud si budete oltáře a všeho, co se v chrámu nachází, vážit, uděláte vše proto, aby byl v dobrém stavu a neohrozila ho případná bouře. Jestliže by chrám nebyl v dobrém stavu, oltář by dlouho nevydržel. Podobné je to s tělem, uvnitř nějž je srdce a duše. Oltář je uvnitř. Musíme z těla učinit dobrý nástroj, aby bylo schopno ochránit oltář; musíme udržovat okolí chrámu v dobrém stavu, jestliže chceme pečovat o to, co se nachází uvnitř chrámu.

Já se snažím být dobrý, lepší, nejlepší — nikoli proto, abych vás porazil, ale proto, abych vás mohl více milovat. Čím větší fyzický, vitální, mentální a psychický pokrok udělám, tím větší lásku, radost a více dobré vůle vám budu moci nabídnout. Pokud se ze mě stane lepší člověk, budu vám schopen dát svoje dobré kvality. Jestliže ovšem zůstanu špatným člověkem, nebudu mít nic, co bych vám mohl dát. Nebude-li mé tělo v dobrém stavu — bude mě bolet hlava a můj žaludek bude neklidný — nebudu schopen brzo ráno vstát, modlit se a meditovat. Pokud nebudu věnovat pozornost svému fyzickému tělu a nebudu ho udržovat v dobrém stavu, můj duchovní život bude trpět a já vám nebudu schopen nabídnout svoji dobrou vůli, lásku a radost ve svých modlitbách a meditacích. To je důvod, proč je fyzické zdraví velice důležité.