Pan Inoue: Na závěr bych se vás Sri Chinmoyi rád zeptal, jak se díváte na nejpřirozenější způsob života? Dříve jsem pracoval v zemědělství, ale teď musím koordinovat projekty v kanceláři. Jsem z toho smutný, protože si myslím, že čistý život by se měl odehrávat venku, při práci v zemědělství.

Sri Chinmoy: Když jste pracoval na poli, získával jste požehnání Matky Přírody. V té době jste dostával radost a dával jste ji jenom sám sobě. Teď organizujete a koordinujete různé projekty; jste spojen s mnoha lidmi a dáváte jim moudrost a radost. Dokud jste byl jenom rolníkem, byl jste omezený, pracoval jste jenom pro svoji skupinu. Teď pomáháte všem skupinám — pomáháte a radíte lidem, kteří pracují v nemocnici a také lidem, kteří pracují na poli; pomáháte lidem, kteří něco budují a také lidem, kteří pomáhají chudým. Musíte cítit, že jste jako strom s mnoha plody. Jeden člověk si od vás bere vaše ovoce a rozděluje je v nemocnici; někdo jiný si zase bere vaše ovoce, aby jej jedl při práci na poli. Takže jste zdrojem, který pomáhá mnoha lidem mnoha různými způsoby.

Když jsem byl mladý, po celé hodiny jsem se modlil, modlil a modlil. Teď mám tisíce studentů po celém světě a nemám čas, abych se modlil po mnoho hodin. Tenkrát po mně Bůh chtěl, abych udělal jednu věc pro sebe, ale teď po mně Bůh chce, abych se stýkal s mnoha lidmi a nabízel jim to, co mi dal. Předtím jsem se modlil k Bohu, aby mě vzal nahoru, nahoru, nahoru. Nyní mi Bůh říká: „Chci, abys rozšiřoval moji Lásku, Náklonnost a Požehnání.“ Takže cestuji do Japonska, Německa, Francie a mnoha jiných zemí podle Božího Příkazu. A dělám to s radostí, protože to je Jeho Vůle.

Podobné je to i u vás, ta stejná Osoba, která předtím chtěla, abyste pracoval sám na poli a dostal radost, vás teď žádá, abyste radil tomuto člověku a tamtomu člověku. Vaše předchozí práce byla dobrá, ale byla hlavně pro vás — stejně jako u mě, když jsem se modlil a meditoval v Indii. Vaše současná práce je však důležitější, protože se snažíte pomoci mnoha lidem současně. Předtím po vás Bůh chtěl, abyste pracoval ve svém obývacím pokoji, a vy jste byl šťastný. Teď vás žádá, abyste pracoval v kuchyni a připravoval velice chutná jídla mnoha lidem, aby mohli být silní a mohli pro něj pracovat.

Všechno, co máte dělat, musíte dělat s radostí. Tím potěšíte Boha nejvíce. Nejprve Bůh chtěl, abyste žil v Japonsku. Teď vás přivedl na Fidži. Po několika letech vás může poslat někam jinam, abyste mu mohl sloužit. Ať půjdete kamkoli, musíte být šťastný. Nemyslete si: „Ach, v Japonsku jsem měl mnoho přátel a příbuzných. Byl jsem tam šťastný, ale tady nemám žádné přátele.“ Ne, zkuste cítit, že v Japonsku jste byl šťastný, protože jste sloužil přátelům, které jste tam měl, a tady budete šťastný, protože budete sloužit přátelům, které zde budete mít. Tímto způsobem — službou, službou a službou lidstvu různými způsoby se z vás stane dobrý a dokonalý člověk.