Když jsem tlustý a zhubnu, pomůže to duši?

Sri Chinmoy: Ztráta váhy duši pomůže, protože to zjasní mysl. Když někdo zhubne a jeho tělo je lehčí, mysl nemá na sobě takový velký tlak. Na druhou stranu, mnozí duchovní Mistři nejvyššího řádu byli neuvěřitelně, nepředstavitelně tlustí. Jedním z nich byl i indický Svámí Troilanga. Jiní zase byli tenčí než nejtenčí. Pokud jde o fyzickou tloušťku Pán Mahavira a Pán Buddha také nebyli hubení. Realizace Boha nezávisí na fyzické zdatnosti nebo tloušťce. Ale pokud bych měl být zcela otevřený, když jsi fyzicky zdatný a nejsi tlustý, značně to pomůže mysli zpomalit svůj vlak myšlenek. V takové chvíli mysl nežárlí a není tak nečistá. V tomto smyslu fyzická zdatnost pomáhá mysli, a když se mysl pročistí, je větší naděje, že bude naslouchat duši, což se dost často neděje, když je zamračená.

Takže když se vrátíme k tvé otázce, ztráta váhy napomáhá osvícení mysli. Na druhou stranu opakuji, že tloušťka nemá nic společného s duší, ale se skutečnou fyzickou úrovní, myslí a vitálnem. Když jsou vitálno a mysl pod kontrolou, je nekonečně snazší realizovat duši. Fyzická zdatnost nemá nic společného s duší, ale může pomoci mysli. Když je mysl v lepším vědomí, určitě to duši ohromně pomůže. Srdce je vždycky dychtivé sloužit duši, vždycky. Ale mysl se jeden den snaží sloužit duši a potom může trvat celé týdny, měsíce nebo roky, než jí zase začne sloužit.