Když jsem přiletěl na letiště, úplně jsem se rozčílil kvůli jednomu úředníkovi. Proč ve mně vybuchla taková zloba?

Sri Chinmoy: Zloba vzniká z frustrace. Občas máte pocit, že tito lidé jsou nespravedliví. Letištní úředníci snad mohou být velice nebožští. Musíte ale vědět, že když oni řeknou, že jste udělali něco špatného, nesmíte se pokoušet ospravedlňovat. Musíte být velice, velice pokorní. Dovolte jim, ať vám vyhubují a urážejí vás. Když zůstanete zticha, dodatečně se v nich objeví soucit. Ale když máte pocit, že oni se mýlí a vy máte pravdu, váš výbušný hněv ničeho nedosáhne. Pouze oslabíte svoje nervy, zejména vnitřní nervy, které do vás seshora přinášejí mír, světlo a blaženost. Když někdo udělá něco špatného a vy se rozzuříte, jenom dáváte najevo svoji hloupost.

Nebuďte hloupí, buďte moudří! Ten člověk bude jednoho dne potrestán. Jeho trest přijde v podobě světla spravedlnosti. Ale vy dostanete trest tady a teď. Takže musíte být opatrní. Když trpíte hněvem, nekontrolovaným hněvem, musíte se modlit k Nejvyššímu, aby ihned snesl dolů mír, jenž je nekonečně silnější než váš hněv.