Část II

Mohl bys nám prosím vysvětlit význam jedné z básní, kterou jsi právě napsal?1

Bůh může udělat cokoliv, co On chce.
K našemu největšímu překvapení,
může i otřást Svojí vlastní Lodí
aby se těšil Svým životem selhání,
jež si Sám vybral.

Sri Chinmoy: My se nedokážeme těšit z života selhání. Když se nám něco nepodaří, pláčeme, pláčeme a pláčeme. Ale Bůh se může těšit nejenom ze života úspěchu, ale i z života selhání. My nemůžeme mít radost z bolesti, ale On ano. My se můžeme těšit jenom z pozitivní stránky života. Když jsme úspěšní, jsme šťastní. Bůh dokáže být stejně šťastný, i když je neúspěšný, ale snaží se být úspěšný, aby svět mohl dělat pokrok. Když je kolem jenom neúspěch a neúspěch, svět nedělá pokrok. Ale pro Boha je obojí stejné.

Také duchovní Mistři se velice silně snaží uspět pro pokrok lidstva. Potom řeknou, stejně jako Pán Krišna: „Jestliže lidstvo nechce to, co my nabízíme, měli bychom být stejně šťastní. Jakmile uděláme vše, co bylo v našich silách, náš úkol končí. Výsledky potom položíme k Božím Nohám.“ Bůh stejným způsobem také pokládá Svůj osud ke Svým vlastním Nohám.

Nuže, Bůh může občas zatřást Svojí vlastní Lodí. Může přijít chvíle, když řekne lidstvu: „Snažil jsem se vám pomoci všemi možnými způsoby, ale vy spíte a chrápete. A nejenom to, občas se vzbudíte a jste v pokušení vyskočit z lodi. Proč se obtěžujete skákáním z lodi? Teď loď potopím, abyste nemuseli vyskakovat.“

Bůh vždy udržuje Svůj božský aspekt a lidský aspekt. Protože stvořil lidstvo, udržuje Svůj vlastní lidský aspekt. Dosti často víme, že Jeho lidský aspekt se naprosto podřídí Jeho božskému aspektu. Je to u Jeho vlastních Nohou. Bůh však občas dovolí lidskému aspektu, aby udělal, cokoli se mu zachce. V takové chvíli Bůh pozoruje, že Jeho lidský aspekt dělá miliony chyb. Potom Bůh řekne Svému lidskému aspektu: „Už jsem ti dal dost svobody. Jestli se teď nevrátíš zpět do božského aspektu, provedu velmi vážné opatření.“

Rádi jíme sladké věci, ale občas se těšíme z hořkých jídel. Když se obvykle používá slovo „hořký“, říkáme: „Ach můj Bože, to je ale hořké! Kdo by to chtěl jíst?“ Naproti tomu je mnoho dosti hořkých věcí, které jíme rádi. Někdy si dokonce užíváme hořkých plodů stejně jako těch sladkých. Ale většinou jíme věci, o kterých nám mysl řekla, že jsou sladké a příjemné. Bůh se těší i naprostým opakem sladkosti. Jeho těší všechno, ale kvůli pokroku lidstva předkládá pozitivní aspekt, jímž je čisté světlo.

Protože Bůh je dynamický, dělá Sám pokrok, aby i lidstvo dělalo pokrok. Třebaže je ve skutečnosti statický i dynamický, Svůj dynamický aspekt miluje nekonečně více než Svůj statický aspekt. On ví, že když miluje Svůj dynamický aspekt, lidstvo získá inspiraci se trochu pohnout. Kdyby se naopak staral jen o svůj statický aspekt, zůstal by jako Pán Šiva na jednom místě v transu. Když se těší Svému transu, lidstvo si jej váží a obdivuje jej. Ale pro lidstvo není možné se ztotožnit s Šivovým statickým transem. Takže Bůh říká: „Ne, v této chvíli nemysli na trans. Nejprve běž v tuto stranu a v tamtu stranu.“ Svámí Vivékánanda řekl svým žákům: „Jste tak líní! Realizujete Boha dříve, když budete hrát fotbal, než když budete číst Bhagavadgítu.“ Byli velice letargičtí. Jenom mluvili a mluvili o Bohu, ale nedělali nic, vůbec nic. Nechtěli se pohnout ani o palec.

Také zde máme nemálo žáků, kteří v každé části svých bytostí — ve vitálnu, mysli a srdci začali být výjimečně letargičtí. Potom najednou vstanou a rozhlížejí se dokola. Vidí, že s takovým duchovním životem pro ně není žádná naděje. Mají pocit, že pro ně přišla chvíle, aby vyskočili z lodě a podívali se, jestli pro ně není něco mimo duchovní svět. V takové chvíli Bůh řekne: „Nemusíš vynakládat žádné úsilí, aby ses dostal za moje hranice. Pomůžu ti, aby ses dostal pryč. Pomůžu ti, aby ses dostal ven z lodi.“ Bůh chytře udělá vše, co je potřeba, ale navenek umožní těmto lidem, aby byli hrdí na své dosažení. Řeknou: „Dokázali jsme to! Dostali jsme se z lodi.“ Bůh řekne: „Dobrá, máš svobodu. Ale kdo ti tu svobodu dal na vnitřní úrovni?“ Bůh se jich chtěl zbavit, a proto jim dal svobodu.


  1. SCA 575-579. Sri Chinmoy na tyto otázky odpověděl v prosinci 1997 v Lake Atitlán v Guatemale.