Mohl bys něco říci o tom, když vlastníme Boha a když Bůh vlastní nás?

Sri Chinmoy: Byla doba, kdy lidstvo chtělo vlastnit Boha a také být vlastněno Bohem. Nyní lidstvo chce pouze vlastnit Boha a nechce být vlastněno Bohem. Byla doba, kdy mě žáci chtěli vlastnit a kdy chtěli, abych také vlastnil já je, ale teď říkají: „Ne, my pouze chceme vlastnit tebe, abychom ti mohli říci: „Udělej toto, udělej tamto.“ Chceme, abychom ti mohli rozkazovat. Kdybys nás vlastnil, ztratili bychom svoji svobodu.“ Lidské bytosti jsou teď tak chytré! Říkají: „Chceme tě vlastnit, ale nechceme, abys ty vlastnil nás.“

Byla doba, kdy aspirující vojáci lidstva chtěli, aby je vlastnil Bůh. Řekli Bohu: „Já tě vlastním. Teď také vlastni ty mě. Jestliže mě budeš vlastnit, nebudeš mít čas, abys myslel na kohokoliv jiného. Musíš na mě myslet.“ Dnes ale lidé říkají: „Jestliže tě vlastním, znamená to, že ty nebudeš moci jít kamkoliv.“ Pokrok lidstva tedy zmizel, protože lidstvo neaspiruje na to, aby vlastnilo Boha a také bylo vlastněno Bohem. Lidé mají pocit, že kdyby byli vlastněni Bohem, nebudou si moci užívat svobody.

Na druhou stranu, pokud mají hledající opravdovou lásku, oddanost a odevzdání, řeknou: „V tomto okamžiku jsi stromem a já jsem plodem. Jestli budeš v příštím okamžiku chtít, abych byl stromem, ty se staneš plodem.“ Bůh chce hrát roli stromu i plodu, ale my chceme hrát pouze roli stromu. Strom roste a roste a dává plody. Plody vznikají díky aspiraci stromu.